Научен доклад ID 1917 : 2020/2
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СПЕКТРАЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ

Георги Димитров

Резюме. Спектралната ефективност при безжичните мрежи представлява средния брой битове информация получен след дискретизация, който може да бъде надеждно прехвърлен през радио канал. Тя може да бъде подобрена чрез техники за управление на радиоресурсите. Това могат да са ефективно фиксирано или динамично разпределение на каналите, контрол на мощността, адаптация на връзката и схеми за диверсификация. Други начини за подобряване на спектралната ефективност включват множествен достъп в права и обратна посока чрез пространствено разделяне и получаване на информация за реализациите на канала. В статията са посочени два начина за подобряване на спектралната ефективност - чрез увеличаване на излъчваната мощност или чрез използване на по-голям брой приемни антени. Увеличаването на предавателната мощност ще увеличи и сигнала, и интерференцията еднакво, което ще доведе до висока граница на спектралната ефективност. При еднородна линейна антенна решетка, която може да ”разграничава” индивидуалните потребители с мобилни устройства, степента на интерференцията намалява значително и като цяло става малка с намаляването на броя на антените. Използването на повече антени намалява нивото на интерференция, стига ъглите на постъпване на сигналите от различните мобилни устройства да са достатъчно различни. Спектралната ефективност зависи от съотношението сигнал/шум на желания сигнал и степента на междуклетъчна интерференция. За мобилното устройство тя е бавно нарастваща логаритмична функция на съотношението сигнал/шум. Подобрението е възможно в „скромни“ граници чрез увеличаване на това съотношение. На практика, каналите при които има пряка видимост съдържат случайни отражения и разсейване. Тези канали не следват определен модел. Каналите без пряка видимост могат да се състоят от различни многопътни компоненти, които пристигат под различни ъгли и с различни фазови изменения.


излъчвана мощност спектрална ефективност интерференция пропускателна способност GSM CDMA Wi-Fi 4G LTE Spectral efficiency linear receiving antenna array interference area throughput GSM CDMA Wi-Fi 4G LTEГеорги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Shannon, C. E. 1949. “Communication in the presence of noise”. Proc. IRE. 37(1): 10–21.

[2] Shannon, C. E. 1948. “A mathematical theory of communication”. Bell System Technical Journal. 27: 379–423, 623–656.

[3] Peterson, H. O., H. H. Beverage, and J. B. Moore. 1937. “Diversity telephone receiving system of R.C.A. communications, Inc.” Proc. IRE. 19(4): 562–584.

[4] Medard, M. 2000. “The effect upon channel capacity in wireless communications of perfect and imperfect knowledge of the channel”. IEEE Trans. Inf. Theory. 46(3): 933–946

[5] Biglieri, E., J. Proakis, and S. Shamai. 1998. “Fading channels: Information-theoretic and communications aspects”. IEEE Trans. Inf. Theory. 44(6): 2619–2691

[6] Anderson, S., B. Hagerman, H. Dam, U. Forssen, J. Karlsson, F. Kronestedt, S. Mazur, and K. J. Molnar. 1999. “Adaptive antennas for GSM and TDMA systems”. IEEE Personal Commun. 6(3): p.74

[7] Winters, J. H. 1998. “Smart antennas for wireless systems”. IEEE Personal Commun. 5(1): 23–27.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките