Научен доклад ID 1915 : 2020/2
ТЪРГОВИЯТА НА ПРОДУКТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА „НАДЗОР НА ПАЗАРА”. ТЪРГОВИЯТА И НАДЗОРА - РЪКА ЗА РЪКА

Пламен Парушев

Изложението е теоретически опит за многостранен подход към вътрешния пазар на Европейския съюз, с маркировката „СЕ” върху предлаганите продукти в обхвата на Главна дирекция „Надзор на пазара”. Пазарът с изискуемите транзитни коридори се разглежда, като алтернатива на изолационизма, паралелно с търговската политика за европейски глобализъм отвъд рамките на съюза. Неофициалните стъпки към създаването на социална структура на „дълбока”, „паралелна” държава привличат вниманието към вътрешните противоречия в Европейския съюз по отношение на различните бъдещи алтернативи. Контрол спрямо продуктите на пазара обозначени със символа СЕ. Ефекти и влияние на подобни продукти на територията на общия европейски пазар (общ като цел) и върху националното производство. Необходими условия за експортната търговска политика след края на пандемията Сovid - 19.

Контролът върху продуктите с маркировка СЕ, произвеждани от Европейски фирми в Китай е необходим, защото ниската цена на работната сила не е гаранция за качество на импортните стоки. Някои бележки върху „комунистическия капитализъм” с ориентация производство на стоки без дефицит.

За производствения - продуктивния потенциал на България. Размишления върху ролята на задаващата се глобална рецесия, депресия и спад на Брутния национален продукт. Либералният модел вече е старомоден модел. Участие на държавата (правителството), като собственик и организатор на селскостопанското и индустриалното производство, историческия модел не съдържа подобие в условията.

Променлива структура на пазарното общество и ролята на европейските проекти. Ролята на администрирането – местно и централно, необходимо за новите решения и за по-добро функциониране в посока към защита на публичния интерес чрез държавния бюджет.

Бъдещето на Европа и българските алтернативи. Различни названия на Европейския съюз, различни проекти за европейското бъдеще. България близо до Германия. България, като буфер между Германия и Турция. Амбиция на държавата да съхрани участието си в ЕС, като стратегически партньор.

Икономическото оцеляване, като алтернатива в условията на пандемия. Много теоретици на феномена коронавирус предполагат съществуването на дълбока държава – особено в някои западно европейски страни. Европейска форма на глобализъм и български затруднения. Преходния период спрямо вече стартиралата политика на вземане на национални решения.


търговски стоков пазар алиенирано общество децентрализирано производство риварсализъм държава пазар европейски глобализъм.commercial commodity market allied society decentralized production riversalism state market European globalism.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Prilozhenie v koeto sa posocheni vidovete produkti… https://www.damtn.government.bg/za-nas/stru... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (12.04.2020 g./ 23:15 chasa).
( [1] Приложение в което са посочени видовете продукти… https://www.damtn.government.bg/za-nas/stru... последно използване на електронния ресурс (12.04.2020 г./ 23:15 часа). )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките