Научен доклад ID 1914 : 2020/2
ЗА ОСНОВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЯ, СЪОТНОСИМИ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, КАТО ПАЗАРНО ДОСТИЖЕНИЕ И НЕЙНАТА ЗАКОНОВА РЕГУЛАЦИЯ

Пламен Парушев

Статията обобщава различни мнения за развитието на електронната търговия, за нейното влияние върху процеса на интегриране и конвергиране на социални общности. Създавайки информационното общество, като най-важен и противоречив проблем в сегашните пазарни условия се възприема този за социалната роля на държавата, т.е. – правителството. Конвергенция според базовото значение на електронната търговия. Новите технологии, които дават възможности за развитието на електронната търговията и на тяхното еволюционно ниво, което придобива революционно значение. Трансформацията на обществото в „информационно общество”, подобно общество е стъпка към конвергенцията на глобалното общество и подкрепа за това трансформиране. (Convergentia от латински сближаване, между партньорите по сделки). Въвеждане на процедурни правила и икономически мерки в онлайн търговията, цитират се различни аргументи по тези въпроси.. От аспекти на правната регулация на електронната търговия, до регулации чрез Директива 2011/83. Регулативната роля на държавата вместо, тази на пазара. Кой вид процес е деетатизация? Институции, като работещи корпорации, обществена потребност и интерес. Законови регулации между производители и потребители, през призмата на техните междуличностни отношения – хоризонтални и вертикали координати на социалната структура. Съотносими стандарти на електронната търговия към новите пазарни условия. Алтернативен пазарен модел за електронна търговия, успешното развитие на ел. търговия при едновременно съчетание с м-trade, мобилна търговия чрез интернет. Препоръки към Закона за ел. търговия с пожелателен характер - частно правните взаимоотношения, като реципрочни форми на сделки в обстановката на влиянието на пазара. Необходимостта на договорното право, според Закона за договорите и задълженията. Повече детайли в договорното право, като възможна изискуема позиция между правото и пазарната реалност, при условието на нисък икономически растеж, като международно явление.


електронна търговия законова регулация алтернативи.e-commerce legal regulation alternatives.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Perkov, V. Klasifikatsiya na evropeyskite darzhavi spored stepenta na razvitie na elektronnata targoviya ot tipa „Biznes kam biznes”, Godishnik na Stopanska Akademiya „D. A. Tsenov” – Svishtov, Tom CXIX 2016, rezyume na angl. ezik, s. 277, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (06.04.2020 g./08:15 chasa).
( [1] Перков, В. Класификация на европейските държави според степента на развитие на електронната търговия от типа „Бизнес към бизнес”, Годишник на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Том CXIX 2016, резюме на англ. език, с. 277, последно използване на електронния ресурс (06.04.2020 г./08:15 часа). )

[2] Gaberov., Ivan. Ucheben rechnik na chuzhdite dumi v Balgarskiya ezik s prilozheniya, Gaberoff®, Elpis®, s. 258.
( [2] Габеров., Иван. Учебен речник на чуждите думи в Българския език с приложения, Gaberoff®, Eлпис®, с. 258. )

[3] Orehova. T., Tertichniy. Ya. Savremenni tendentsii v razvitieto na elektronnata targoviya na svetovnite pazari. sp. Biznes upravlenie, godina XXIX, kn. 4, 2019 g. izdanie na Stopanska Akademiya „D. A. Tsenov” – Svishtov, s. 54, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (07.04.2020 g./09:40 chasa)
( [3] Орехова. Т., Тертичний. Я. Съвременни тенденции в развитието на електронната търговия на световните пазари. сп. Бизнес управление, година XXIX, кн. 4, 2019 г. издание на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, с. 54, последно използване на електронния ресурс (07.04.2020 г./09:40 часа) )

[4] Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz. Direktivi. Direktiva 2011/83/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 25.10.2011 g. otnosno pravata na potrebitelite, za izmenenie na Direktiva 93/13/EIO na Saveta i Direktiva 1999/44/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta i za otmyana na Direktiva 85/577/EOI na Saveta i Direktiva 97/7/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta, L304/64, 22.11.2011 g. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (08.04.2020 g. 20:25 chasa).
( [4] Официален вестник на Европейския съюз. Директиви. Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕОИ на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, L304/64, 22.11.2011 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... последно използване на електронния ресурс (08.04.2020 г. 20:25 часа). )

[5] Milev, Al., Nikolov, B., Bratkov, Yordan. Rechnik na chuzhdite dumi v Balgarskiya ezik A-Ya, Chetvarto preraboteno i dopalneno izdanie, s predgovor kam parvoto izdanie ot Akad. Vladimir Georgiev, izd. „Nauka i izkustvo”, Sofiya, 1978, s. 262.
( [5] Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Йордан. Речник на чуждите думи в Българския език А-Я, Четвърто преработено и допълнено издание, с предговор към първото издание от Акад. Владимир Георгиев, изд. „Наука и изкуство”, София, 1978, с. 262. )

[6] Draganov, Zhivko, Sblizhavane na zakonodatelstvata v oblastta na vatreshniya pazar na Evropeyskiya Sayuz. Sp. „Biznes i pravo”, Business and Law, broy 1/2018, Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2018, s. 47 (rezume), https://www.unwe.bg/Uploads/Main/451c4_Bizn... i pravo br.1 2018.pdf, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (09.04.2020 god./07:45 chasa).
( [6] Драганов, Живко, Сближаване на законодателствата в областта на вътрешния пазар на Европейския Съюз. Сп. „Бизнес и право”, Business and Law, брой 1/2018, Издателски комплекс – УНСС, София, 2018, с. 47 (резуме), https://www.unwe.bg/Uploads/Main/451c4_Бизн... и право бр.1 2018.pdf, последно използване на електронния ресурс (09.04.2020 год./07:45 часа). )

[7] Stoyanov Mihail i Grozdeva Desislava, Mobilnata internet targoviya, kato fluidna forma na targovski obmen. Sp. Dialog, br. 2, 2017 g. s. 81, https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/about.a... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (10.04.2020 g./19:35 chasa).
( [7] Стоянов Михаил и Гроздева Десислава, Мобилната интернет търговия, като флуидна форма на търговски обмен. Сп. Диалог, бр. 2, 2017 г. с. 81, https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/about.a... последно използване на електронния ресурс (10.04.2020 г./19:35 часа). )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките