Научен доклад ID 1912 : 2020/1
ПРОЕКТИРАНЕ (МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ) НА СТОМАНОБЕТОННА ВОДОНАПОРНА КОЛОНА

Станислав Цветков, Мая Делчева

Водонапорната колона представлява вертикален цилиндричен резервоар за съхранение на вода. Разгледаното в статията съоръжение е от стоманобетон. Конструкцията е стенна.

Обемът в съоръжението се разделя на: регулиращ и авариен запаси. При нормален режим на експлоатация се използва само горната част от обема (т.нар. „регулиращ“), който има височина, необходима за осъществяването на свободния напор във водопроводната мрежа. В долната част се съхранява т.нар. „авариен запас“. При авариен режим на работа на водопровода, се допуска значително понижаване на напора в инсталацията. В металургичните заводи, например, в авариен режим е необходимо обезпечаване подаването на вода към най-отговорните охлаждащи съоръжения, като се допуска значително понижаване на напора, в сравнение с изискванията за нормална експлоатация.

Интерес при това съоръжение представляват допълнителните хидродинамични маси от сеизмичното действие на флуида. Освен импулсивната и конвективна маси, се начислява и т.нар. динамична или маса, отчитаща гъвкавостта на конструкцията. Работи се с „трансформирани“ (еквивалентни) въздействия от тези маси.

Представени са основни резултати за носещите армировки и проверки, чрез извършените компютърни анализи. Представена е предложена от автора проверка за определяне на т.нар. „фусови“ носещи пръти от армировъчния скелет на меридианната армировка, поемащи преобръщащия момент от хидродинамичното действие на водата. В крайна сметка, се оказва, че съоръжението се конструира икономично. Такъв тип съоръжения са подходящи не само за промишлени нужди.


водонапорна колона (изцяло пълен вертикален резервоар без опорна носеща конструкция) хидродинамични маси Tower 7water column (full vertical tank without supporting structure) hydrodynamic masses Tower 7 (software)Станислав Цветков Мая Делчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev G., St. Tsvetkov, Rakovodstvo za proektirane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii po Evrokodove, chast Parva, glava Vtora: Proektirane na rezervoari (Podgotovka na kursov proekt), VSU, S., 2014
( [1] Георгиев Г., Ст. Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции по Еврокодове, част Първа, глава Втора: Проектиране на резервоари (Подготовка на курсов проект), ВСУ, С., 2014 )

[2] Georgiev G., St. Tsvetkov, Rakovodstvo za proektirane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii po Evrokodove, chast Vtora: Seizmichen analiz na saorazheniyata, VSU, S., 2016
( [2] Георгиев Г., Ст. Цветков, Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции по Еврокодове, част Втора: Сеизмичен анализ на съоръженията, ВСУ, С., 2016 )

[3] Tsankov Ts., R. Arsov, Osnovi na hidravlikata, Vodosnabdyavane i kanalizatsiya, Tehnika, S., 1991
( [3] Цанков Ц., Р. Арсов, Основи на хидравликата, Водоснабдяване и канализация, Техника, С., 1991 )

[4] Tsvetkov St., Antiseizmichno osiguryavane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii, Disertatsionen trud za poluchavane na ONS „Doktor“, VSU, S., 2018
( [4] Цветков Ст., Антисеизмично осигуряване на специални стоманобетонни конструкции, Дисертационен труд за получаване на ОНС „Доктор“, ВСУ, С., 2018 )

[5] J. G. (Greg) Soules, P.E., S.E. Originally developed by Harold O. Sprague, Jr., P.E, Chapter 13: Nonbuilding Structure Design, FEMA P-751, NEHRP Recommended Provisions: Design Examples, ( https://cdn.ymaws.com/www.nibs.org/resource...

[6] https://en.wikipedia.org/...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките