Научен доклад ID 1911 : 2020/1
ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН КАТО ЕНЕРГИЙНО ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Иван Желязков

В настоящия доклад се предлага актуално тълкуване на енергийното значение на Черноморския регион в контекста на геополитическите интереси на основните играчи в областта на енергийната сигурност и изграждането на енергийната инфраструктура.

Предложен е алтернативен подход в оценката и анализа на значението на енергийната сигурност за националната сигурност. Реализиран е опит за доказване на геонерегийното комплексно значение на Черно море и Каспийско море за регионалната сигурност на Балканския полуостров.

Акцентира се на ефективните политики, които могат да бъдат насочени преди всичко към създаването на ново съвместно енергийно пространство с мултиагентно управление и използване на интелигентни системи, доставки на иновационно енергийно оборудване и сервизни услуги, общи инициативи за екологично чист Каспийски регион.

Доказва се, че държавният подход към организацията и функционирането на енергийния сектор и неговата правна подкрепа се проявява именно в разработването, приемането и прилагането на ефективни и подходящи федерални закони и други нормативни актове, включително приемането на енергийната стратегия на страната.


Черноморски регион геополитика енергийна сигурност съвместни проекти конфигурация на силите енергийна инфраструктура геополитическо влияние.Black sea region geopolitics energy security joint projects configuration of forces energy infrastructuИван Желязков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bocheva, Nadezhda. Rusiya uvelichava iznosa na prerabotena produktsiya. //investor.bg
( [1] Бочева, Надежда. Русия увеличава износа на преработена продукция. //investor.bg )

[18.02.2020] https://www.investor.bg/centralna-i-iztochn...

[2] Milina, Velichka. Novata paradigma na energiynata sigurnost. ISBN 978-954-9348-42-2 // https://rndc.bg/wp-content/uploads/2019/11/...
( [2] Милина, Величка. Новата парадигма на енергийната сигурност. ISBN 978-954-9348-42-2 // https://rndc.bg/wp-content/uploads/2019/11/... )

[18.02.2020]

[3] Petkova, Delyana. Petrolniyat sektor na Rusiya zapochna da se vazstanovyava ot krizata. //investor.bg
( [3] Петкова, Деляна. Петролният сектор на Русия започна да се възстановява от кризата. //investor.bg )

[18.02.2020] https://www.investor.bg/surovini/365/a/petr...

[4] Daniela Todorova, Miryana Evtimova, Kragova ikonomika i ekologichna sigurnost, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2017, ISSN 1312-3823
( [4] Даниела Тодорова, Миряна Евтимова, Кръгова икономика и екологична сигурност, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2017, ISSN 1312-3823 )

[5] Daniela Todorova, Miryana Evtimova, Kragova ikonomika: bruten vatreshen produkt i ekologichen otpechatak, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2019, ISSN 1312-3823
( [5] Даниела Тодорова, Миряна Евтимова, Кръгова икономика: брутен вътрешен продукт и екологичен отпечатък, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2019, ISSN 1312-3823 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките