Научен доклад ID 1910 : 2020/1
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ, НЕОБХОДИМИЯ КАПАЦИТЕТ И РЕЗЕРВ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА БАЗАТА НА ОБОЩЕНИ И АГРЕГИРАНИ ДАННИ

Тодор Размов

Представена е методика за определяне на необходимия, максималния капацитет и резерва на капацитета на цялата железопътна мрежа. За целта са използвани обобщени, общодостъпни и агрегирани данни от Националния статистически институт и ДП НК”ЖИ”. Методиката предвижда използване само на годишни данни за превозените пътници и товари в железопътната мрежа, извършената работа от железопътния транспорт, реализираната влакова работа в железопътната мрежа, средната годишна участъкова скорост реализирана в железопътната мрежа и данни за дължината на железопътната мрежа и броя на междугарията. В нея са предвидени два варианта. Единият вариант е за определяне на капацитета и резерва му при график за движение на влаковете, в който не са заложени предварително планови прекъсвания на движението на влаковете, а другият вариант се прилага при график за движение на влаковете със заложени планови прекъсвания на движението с предварително определена продължителност. Оценено е влиянието на средната годишна участъкова скорост реализирана в железопътната мрежа и продължителността на плановите прекъсвания включени в графика за движение на влаковете върху максималния капацитет и резерва му. Методиката е предназначена за обобщена оценка на максималния капацитет и резерва на капацитета на цялата железопътна мрежа. Тя е приложена и е тествана с реални данни, като съответните резултати са представени и анализирани в изложението.


железопътна мрежа необходим капацитет на железопътната мрежа максимален капацитет на железопътната мрежа резерв на капацитета на железопътната мрежа планово прекъсване на движението на влаковете агрегирани данниrailway network d capacity of the raiТодор Размов

BIBLIOGRAPHY

[1] Raykov, R., Organizatsiya i upravlenie na dvizhenieto v zhelezopatniya transport, VMEI, Sofiya, 1979.
( [1] Райков, Р., Организация и управление на движението в железопътния транспорт, ВМЕИ, София, 1979. )

[2] Razmov, T., T. Kirchev, Opredelyane na normativna prodalzhitelnost na avariyno prekasvane na dvizhenieto na baza optimizatsiya na razhodite, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 16, broy 3/1, 2018 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019.
( [2] Размов, T., Т. Кирчев, Определяне на нормативна продължителност на аварийно прекъсване на движението на база оптимизация на разходите, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 16, брой 3/1, 2018 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), 2019. )

[3] Razmov, T., Metodika, modelirane i prognozi na trafika i nuzhnite investitsii v patno i lokomotivno oborudvane pri vnedryavane na ERTMS v zhelezopatnata mrezha na Republika Balgariya., S., Seminar na tema „Tendentsii za razvitie na operativnata savmestimost v zhelezopatniya transport v stranite ot ES”, 2008.
( [3] Размов, Т., Методика, моделиране и прогнози на трафика и нужните инвестиции в пътно и локомотивно оборудване при внедряване на ERTMS в железопътната мрежа на Република България., С., Семинар на тема „Тенденции за развитие на оперативната съвместимост в железопътния транспорт в страните от ЕС”, 2008. )

[4] Referenten dokument na zhelezopatnata mrezha, https://www.rail-infra.bg/bg/78
( [4] Референтен документ на железопътната мрежа, https://www.rail-infra.bg/bg/78 )

[5] Natsionalen statisticheski institut, https://www.nsi.bg/
( [5] Национален статистически институт, https://www.nsi.bg/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките