Научный доклад ID 1909 : 2020/1
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ ЗА ГРУЗИЯ

Юлия Варадинова

В доклада е предложена методология за оценка на нивото на концентрация на пазара на морски контейнерни превози. Основните измерители, чрез които се оценява нивото на концентрация са: брой фирми в отрасъла, пазарен дял на всяка от фирмите, коефициент на концентрация, индекс на Херфиндал - Хиршман (НHI), крива на концентрация и крива на Лоренц. Методиката е приложена за Грузия, като е определен и сравнен вида на пазара от гледна точка на нивото на конкуренция за 2018 и 2019 год. На тази база са оценени и тенденциите за неговото развитие.

Най-голямо увеличение на пазарния си дял в Грузия отчита компанията EMC. С 6,62% повече контейнери са превозени от компанията в пристанищата на страната, като фирмата се нарежда на трето място в класацията за контейнерните линии. На върха, но с 9,49% по-малко бизнес, остава MSC. Компанията има пазарен дял в Грузия в размер на 45,10% за 2018 година, при 54,59% за следващата година. Както и в България, Maersk остава на втора позиция в Грузия, като отчита увеличение в размер на 1,42% до 18,52% за 2018 г. от пазара в черноморската страна.

Международният характер и значение на международния транспорт е безспорно. Изучаването на състоянието на пазара и организацията на работата в големите морски компании са от съществено значение за подобряване на работата и на българските водни превозвачи.


международен транспорт. контейнерни превози транспортен пазар пазарна концентрация конкуренция пазарен дял коефициент на концентрация методология.international transport container transport transport market market concentration competition marЮлия Варадинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Varadinova J., Assessment of the concentration level of the market of rail freight transport in the Republic of Bulgaria, XV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Menidzhmant i Inzhenering’ 17”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU-Sofiya, 2017 g., 2017g.
( [1] Varadinova J., Assessment of the concentration level of the market of rail freight transport in the Republic of Bulgaria, XV Международна научна конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 17”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ-София, 2017 г., 2017г. )

[2] Razmov, T., N. Stoycheva, Analiz i potentsial za realizatsiya na feribotni linii Balgariya – Turtsiya, Godishnik na VTU „T.Kableshkov”, ISSN 1314-362X, 2013, br. 4, Sofiya, 2013, 2013 g.
( [2] Размов, Т., Н. Стойчева, Анализ и потенциал за реализация на фериботни линии България – Турция, Годишник на ВТУ „Т.Каблешков”, ISSN 1314-362X, 2013, бр. 4, София, 2013, 2013 г. )

[3] Borisov A. „Technological design of Oil Derivatives Terminal Operation at Port of Varna”, EURO – ZEL 2015,23rd,International,Symposium ,2 – 3, June 2015, Žilina, SK, ISBN 978-80-263-0936-9., 2015г.

[4] Borisov, A. & Velyova, V., 2016. Logistics management of processes ensuring the operations of oil derivatives chain, MEST Journal, 15 January, 4(1), pp. 11-18, DOI10.12709/mest.04.04.01.02,ISSN 2334-7058 (Online) & ISSN 2334-7171, 2016г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie