Научен доклад ID 1906 : 2020/1
ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Христина Николова

Статията представя същността и значението на плановете за градска мобилност и внедряването на интелигентни транспортни системи за развитието на транспорта и предлагането на ефективни превозни услуги в градска среда. Тя изяснява отделните аспекти и елементи на внедряването на ИТС с оглед постигането на устойчиво развитие на транспорта в градските региони. В нея е направен преглед на развитието на плановете за градска мобилност в европейски мащаб до момента и са очертани перспективите за приложението ИТС за постигане на целите за устойчива градска мобилност. Дискутират се възможностите, които предоставят тези планове за разработването на градски политики за транспорт и мобилност с оглед постигането на адекватна възвръщаемост на инвестициите и гарантиране на съвместимост и обвързаност с другите градски и регионални решения. Подчертана е ролята на оптимизирането на използването на съществуващите инфраструктури и събирането на информация в обширни бази данни с цел да обслужат и управляват по-добре нарастващото търсене на превози и услуги за мобилност. Обобщени са ползите от внедряването на ИТС в градска среда с оглед постигането на ефективност и ефикасност на градската мобилност, както и прилагането на подходящи инструменти за подбор на ИТС, отчитащи различните цели на транспортната политика на градовете.

В заключението са обобщени основните ползи и перспективите, свързани с прилагането на плановете за градска мобилност за развитието на градската среда. И постигането на устойчива мобилност.


планове за градска мобилност интелигентни транспортни системи.intelligent transport systems urban mobility plans.Христина Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Komisiya na Evropeyskite Obshtnosti, 2008. Plan za deystvie za vnedryavane na inteligentnite transportni sistemi v Evropa, Bryuksel: Komisiya na Evropeyskite Obshtnosti.
( [1] Комисия на Европейските Общности, 2008. План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа, Брюксел: Комисия на Европейските Общности. )

[2] Komisiya na Evropeyskite Obshtnosti, 2009. Plan za deystvie za gradska mobilnost, Bryuksel: Evropeyska komisiya.
( [2] Комисия на Европейските Общности, 2009. План за действие за градска мобилност, Брюксел: Европейска комисия. )

[3] European Commission, 2013. Together towards competitive and resource-efficient urban mobility, Brussels: European Commission.

[4] European Commission, 2013. Mobilising Intelligent Transport Systems for EU cities.

[Onlayn]. Available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transp...
( [Онлайн]. Available at: https://ec.europa.eu/transport/sites/transp... )

[5] Urban ITS Expert Group, 2013. Guidelines for ITS deployment in urban areas, Lyon: Urban ITS Expert Group.

[6] European Commission, 2010. Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport. Official Journal of the European Union, vol. 1, 6 8 2010.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките