Научен доклад ID 1904 : 2020/1
ФАКТОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА НА БИЗНЕСА С ЦЕЛ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Юсеф Мохамед Али Рамадан, Салих Шуткович, Даниела Тодорова, Нада Живанович

Изследванията показват, че конвенционалният начин (който се придържа към обичайните правила и форми) на гледане на промените от икономическа гледна точка в предприемачеството се съсредоточава върху „предприемаческите събития“, които определят по-тясно социалната и културната среда. Тук предприемаческото събитие е белязано от идеи за предприемане на корпоративна инициатива и тяхното прилагане на практика. Други важни фактори в тази среда включват консолидиране на ресурси, управление на тези ресурси и поемане на риск.

В доклада се разглежда предприемаческата парадигма, която включва концепциите за дейностите на предприемаческите събития, както и всички променливи на предприемаческите компании (като ситуационни, социални и индивидуални), идентифицирани с тези събития. Възниква въпросът: Какво води до създаването на нови предприемачески събития? Независимо дали става въпрос за информация, нови събития, които условно могат да нарушат работата на непрекъснат растеж и развитие или някаква нова социална ситуация.

По принцип всички предприети действия трябва да зависят от:

(1) възприемането на целите и бизнес стратегията,

(2) способността за постигане на желаните стойности и

(3) ключови фактори за качеството на осъществимостта.

Прилагането на дадената парадигма в предприемаческата практика е в основата на управленските и лидерски дейности в предприемачеството и предприемаческите инициативи. Ефектите от дадената парадигма се крият в нейното приложение на базата на исторически примери и на базата на бъдещи изследвания.


Управление на бизнес промени детерминанти икономическа ефективност предприемачески събития иновации парадигми.Business change management determinants economic efficiency entrepreneurial events innovation paradigms.Юсеф Мохамед Али Рамадан Салих Шуткович Даниела Тодорова Нада Живанович

BIBLIOGRAPHY

[1] Wiley, J & Sons, I. (2019).,Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Firm Growth, SAD, pp.35.

[2] Johansson, A. (2015)., ’’5 Ways to Get Others to Pull Your Ideas to Market’’, USA, p.16

[3] https://www.entrepreneur.com/article/247621...

[4] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10....

[5] Sexton, L. D. (2017).,The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management Research, SAD, pp.128.

[6] https://papers.ssrn.com

[7] https://doi.org/10.1002/9781405164214.ch3

[8] http://bonkingonamyth.files.wordpres.com

[9] Kolev O., ”Analysis on the global market of investment gold before and in a financial crisis”, International scientific conference ”Management 2012”, 20 - 21 april 2012, Unoion University, Belgrade - Mladenovac, Republic of Serbia, ISBN 978 -86 -84909-73-4, p.358 - 362, , 2012г.

[10] Kolev O., ”Biznes angelat”, kato forma za razvitie na malko i sredno predpriyatie ot transportniya sektor.”, Yubileyna nauchna konferentsiya ”Transportat v globalnata ikonomika”, 12 may 2011g., UNSS, ISBN 978-954-644-264-2, str. 277 - 284, , 2011g.
( [10] Колев О., ”Бизнес ангелът”, като форма за развитие на малко и средно предприятие от транспортния сектор.”, Юбилейна научна конференция ”Транспортът в глобалната икономика”, 12 май 2011г., УНСС, ISBN 978-954-644-264-2, стр. 277 - 284, , 2011г. )

[11] Kolev O., Raynov B.,”Primeren model za otsenka v izmenenieto na finansovo - ikonomichesko sastoyanie na transportno predpriyatie v prodalzhenie na dalag period ot vreme”, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, tom. 15, broy 3/1, godina 2017, statiya № 1461, ISSN 1312 – 3823 /print/, str. III – 58 – III – 63, 2017g.
( [11] Колев О., Райнов Б.,”Примерен модел за оценка в изменението на финансово - икономическо състояние на транспортно предприятие в продължение на дълъг период от време”, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, том. 15, брой 3/1, година 2017, статия № 1461, ISSN 1312 – 3823 /print/, стр. III – 58 – III – 63, 2017г. )

[12] Alashka R., Mihalev D. – Metodika za analiz na ikonomicheski pokazateli na firma i biznes strategiya za neynoto razvitie, XX Mezhdunarodna nauchna konferentsiya "TRANSPORT 2011" ISSN 1312-3823
( [12] Алашка Р., Михалев Д. – Методика за анализ на икономически показатели на фирма и бизнес стратегия за нейното развитие, XX Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2011" ISSN 1312-3823 )

[13] Mihalev D., Alashka R. „Obobshten metod na Nyuton i zadachi za optimalno razpolagane na tochkovi obekti”, Nauchno spisanie "Mehanika Transport Komunikatsii” 3/2014. ISSN 1312-3823
( [13] Михалев Д., Алашка Р. „Обобщен метод на Нютон и задачи за оптимално разполагане на точкови обекти”, Научно списание "Механика Транспорт Комуникации” 3/2014. ISSN 1312-3823 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките