Научен доклад ID 1903 : 2020/1
КОНСТРУКТИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ ПЪТНИ МРЕЖИ

Тихомир Крумов

Правилното стопанисване и експлоатация горските територии са неразривно свързани с наличието на добре развита пътна мрежа. Една от характерните особености на дърводобивната дейност в горското стопанство е това, че в нея преобладават транспортните операции свързани с превоза на дървесината както по горските така и по полски пътища. Състоянието и гъстотата на пътната мрежа е една от основните фактори за повишаване на производителността на труда при извоза на дървесина. НА база проведеното проучване е установено, че при техническите и конструктивни параметри, полските пътища имат по високи критерии. Недостатък е че оразмеряването на полските пътища е извършено през далечната 1987 г. и е необходимо актуализиране.

Необходимо e създаване на единни Указания за проектиране на горско – полска пътна мрежа.


полска и горска пътна мрежа товарооборот товароносимост земеделска продукция дърводобив дървесина нормиagricultural and forest road network freight transport load carrying capacity agricultural production logging timber normsТихомир Крумов

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov V., Gadzhov Iv., Rakovodstvo za proektirane na patishta, Sofiya, izd. VTU „T. Kableshkov”, 2010, ISBN: 978-954-12-0186-2
( [1] Николов В., Гаджов Ив., Ръководство за проектиране на пътища, София, изд. ВТУ „Т. Каблешков”, 2010, ISBN: 978-954-12-0186-2 )

[2] Mollova N., K. Delev, P. Panayotov, M. Borisov, 2003, Handbook of Forest and Land Management in Forestry Funds, Publishing House at the University of Technology, pp. 145-146

[3] Nikolov V., Proektirane i stroitelstvo na patishta, Sofiya, izd. VTU „T. Kableshkov”, 2006, UDK 625.7(075.8)
( [3] Николов В., Проектиране и строителство на пътища, София, изд. ВТУ „Т. Каблешков”, 2006, УДК 625.7(075.8) )

[4] Nikolov V., Predlozhenie za nova normativna uredba za gorskite avtomobilni patishta, sp. Gora, izd. Izvalnitelna agentsiya po gorite, Sofiya, 2011, ISSN 0861 - 7570
( [4] Николов В., Предложение за нова нормативна уредба за горските автомобилни пътища, сп. Гора, изд. Извълнителна агенция по горите, София, 2011, ISSN 0861 - 7570 )

[5] REGULATION No. 5 OF JULY 31, 2014 ON CONSTRUCTION IN THE FORESTRY WITHOUT CHANGE OF THE PURPOSE OF THEM (amended and supplemented SG No. 19 March 2, 2018)

[6] Nikolov V., Gadzhov I., Tehnicheski osobenosti na gorskite patishta, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya "TRANSPORT - 2011", VTU "T. Kableshkov", Sofiya, sp. Mehanika, transport, komunikatsii, br.3/2011, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [6] Николов В., Гаджов И., Технически особености на горските пътища, Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2011", ВТУ "Т. Каблешков", София, сп. Механика, транспорт, комуникации, бр.3/2011, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[7] Road Design Rules 1987

[8] Valkov R. Labor Safety in Construction, VTU ”T. Kableshkov”, 2011, pp. 157-159

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките