Научен доклад ID 1900 : 2019/2
РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЕМИСИИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Миряна Евтимова

Целта на изследването е да се извърши систематизация и обобщение на правната и регулаторна рамка в областта на диагностиката на емисиите от моторни превозни средства. Представени са данни на Международната организация на производителите на автомобили за броят на произведените, както и за тези в експлоатация през 2015г. Установено е, че броят на леките превозни средства е около 75% от общия брой, поради което в статията се акцентира на тях.

Проучено е историческото развитие на правната и регулаторна рамка на Европейския съюз относно мерките, които трябва да се приемат за контрол върху замърсяването на въздуха от моторни превозни средства и стандартите за изпитване и диагностика на превозните средства. Представени са регулаторните актове по отношение на диагностичната процедура за изпитване на емисии в реални условия на движение (RDE — Real Driving Emission) за леките превозни средства. Описани са основните съставни части на преносимата система за измерване на емисиите (PEMS — Portable emissions measurement system) в реални условия на движение.

В заключение са очертани основните предизвикателства, които произтичат от правните режими, свързани с одобрението, регистрацията и прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства. Обоснована е необходимостта от задълбочен анализ на регулаторната рамка за диагностика на емисиите, въведена от Европейиския съюз и транспорирани в националното законодателство.


Регулаторна рамка диагностика моторни превозни средства емисии в реални условия на движение (RDE) преносимата система за измерване на емисиите (PEMS).Regulatory framework diagnostics motor vehicles Real Driving Emission (RDE) Portable Emissions Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] http://www.oica.net/

[2] DIREKTIVA NA SAVETA ot 20 mart 1970 godina za sblizhavane na zakonodatelstvata na darzhavite-chlenki otnosno merkite, koito tryabva da se priemat,za kontrol varhu zamarsyavaneto na vazduha ot gazovete na dvigatelite s prinuditelno zapalvane, s koito sa oborudvani motornite prevozni sredstva (70/220/EIO).
( [2] ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се приемат,за контрол върху замърсяването на въздуха от газовете на двигателите с принудително запалване, с които са оборудвани моторните превозни средства (70/220/ЕИО). )

[3] COUNCIL DIRECTIVE of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles (88/77/EEC).

[4] DIREKTIVA NA SAVETA ot 26 yuni 1991 godina za izmenenie na Direktiva 70/220/EIO za sblizhavane na zakonodatelstvata na darzhavite-chlenki otnosno merkite, koito sledva da se predpriemat sreshtu zamarsyavaneto na vazduha ot emisii ot motornite prevozni sredstva (91/441/EIO).
( [4] ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1991 година за изменение на Директива 70/220/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства (91/441/ЕИО). )

[5] Direktiva 94/12/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 23 mart 1994 godina za merkite, koito sledva da se predpriemat sreshtu zamarsyavaneto na vazduha ot emisii ot motornite prevozni sredstva i za izmenenie na Direktiva 70/220/EIO.
( [5] Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 година за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/220/ЕИО. )

[6] DIREKTIVA 1999/94/EO NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 13 dekemvri 1999 godina otnosno nalichieto na potrebitelska informatsiya za razhoda na gorivo i emisiite na SO2 po otnoshenie na targoviyata s novi leki avtomobili.
( [6] ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили. )

[7] Direktiva 98/69/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 13 oktomvri 1998 godina za merkite, koito sledva da se predpriemat sreshtu zamarsyavaneto na vazduha ot emisii ot motornite prevozni sredstva i za izmenenie na Direktiva 70/220/EIO na Saveta.
( [7] Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета. )

[8] Direktiva 2007/46/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 5 septemvri 2007 godina za sazdavane na ramka za odobrenie na motornite prevozni sredstva i tehnite remarketa, kakto i na sistemi, komponenti i otdelni tehnicheski vazli, prednaznacheni za takiva prevozni sredstva (Ramkova direktiva).
( [8] Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива). )

[9] Reglament (EO) № 715/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 20 yuni 2007 godina za tipovo odobrenie na motorni prevozni sredstva po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 5 i Evro 6) i za dostapa do informatsiya za remont i tehnichesko obsluzhvane na prevozni sredstva.
( [9] Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. )

[10] Pravilo № 83 na Ikonomicheskata komisiya za Evropa na Organizatsiyata na obedinenite natsii (IKE na OON) — Edinni tehnicheski predpisaniya za tipovo odobrenie na prevozni sredstva po otnoshenie na emisiyata ot zamarsiteli v saotvetstvie s iziskvaniyata otnosno gorivoto za dvigatelya
( [10] Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на емисията от замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя )

[11] REGLAMENT (EO) № 692/2008 NA KOMISIYaTA ot 18 yuli 2008 godina za prilagane i izmenenie na Reglament (EO) № 715/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta za tipovo odobrenie na motorni prevozni sredstva po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 5 i Evro 6) i za dostapa do informatsiya za remont i tehnichesko obsluzhvane na prevozni sredstva.
( [11] РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 692/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. )

[12] Pravilo № 101 na Ikonomicheskata komisiya za Evropa na Organizatsiyata na obedinenite natsii (IKE na OON) — Edinni predpisaniya otnosno odobrenieto na leki avtomobili, zadvizhvani samo s dvigatel s vatreshno gorene ili s hibridno elektrichesko silovo predavane, po otnoshenie na izmervaneto na emisiite ot vagleroden dvuokis i razhoda na gorivo i/ili izmervaneto na konsumatsiyata na elektroenergiya i probega v elektricheski rezhim na zadvizhvane, kakto i na prevozni sredstva ot kategorii M 1 i N 1 , zadvizhvani samo s elektrichesko silovo predavane, po otnoshenie na izmervaneto na konsumatsiyata na elektroenergiya i probega v elektricheski rezhim na zadvizhvane.
( [12] Правило № 101 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на леки автомобили, задвижвани само с двигател с вътрешно горене или с хибридно електрическо силово предаване, по отношение на измерването на емисиите от въглероден двуокис и разхода на гориво и/или измерването на консумацията на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване, както и на превозни средства от категории M 1 и N 1 , задвижвани само с електрическо силово предаване, по отношение на измерването на консумацията на електроенергия и пробега в електрически режим на задвижване. )

[13] Reglament (ES) № 459/2012 na Komisiyata ot 29 may 2012 godina za izmenenie na Reglament (EO) № 715/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta i na Reglament (EO) № 692/2008 na Komisiyata po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 6).
( [13] Регламент (ЕС) № 459/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 6). )

[14] Reglament (ES) 2016/646 na Komisiyata ot 20 april 2016 godina za izmenenie na Reglament (EO) № 692/2008 po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 6).
( [14] Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 6). )

[15] Direktiva 2014/45/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 3 april 2014 g. otnosno periodichnite pregledi za proverka na tehnicheskata izpravnost na motornite prevozni sredstva i tehnite remarketa.
( [15] Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета. )

[16] Addendum 15: Global technical regulation No. 15. Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. UNITED NATIONS.

[17] Reglament (ES) 2017/1151 na Komisiyata ot 1 yuni 2017 godina za dopalvane na Reglament (EO) № 715/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta za tipovo odobrenie na motorni prevozni sredstva po otnoshenie na emisiite ot LPSza prevoz na patnitsi i tovari (Evro 5 i Evro 6) i za dostapa do informatsiya za remont i tehnichesko obsluzhvane na prevozni sredstva, za izmenenie na Direktiva (EO) 2007/46/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta, Reglament (EO) № 692/2008, Reglament (ES) № 1230/2012 i za otmyana na Reglament (EO) № 692/2008 na Komisiyata.
( [17] Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от ЛПСза превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията. )

[18] Reglament (ES) 2016/427 na Komisiyata ot 10 mart 2016 godina za izmenenie na Reglament (EO) № 692/2008 po otnoshenie na emisiite ot LPSza prevoz na patnitsi i tovari (Evro 6)
( [18] Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от ЛПСза превоз на пътници и товари (Евро 6) )

[19] REGLAMENT (ES) 2016/646 NA KOMISIYaTA ot 20 april 2016 godina za izmenenie na Reglament (EO) № 692/2008 po otnoshenie na emisiite ot LPSza prevoz na patnitsi i tovari (Evro 6)
( [19] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/646 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от ЛПСза превоз на пътници и товари (Евро 6) )

[20] Reglament (ES) 2017/1154 na Komisiyata ot 7 yuni 2017 godina za izmenenie na Reglament (ES) 2017/1151 na Komisiyata za dopalvane na Reglament (EO) № 715/2007 na Evropeyskiya parlament i na Saveta za tipovo odobrenie na motorni prevozni sredstva po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 5 i Evro 6) i za dostapa do informatsiya za remont i tehnichesko obsluzhvane na prevozni sredstva, za izmenenie na Direktiva 2007/46/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta, na Reglament (EO) № 692/2008 na Komisiyata i na Reglament (ES) № 1230/2012 na Komisiyata i za otmyana na Reglament (EO) № 692/2008 i na Direktiva 2007/46/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta po otnoshenie na emisiite v realni usloviya na dvizhenie ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari (Evro 6).
( [20] Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от ЛПС за превоз на пътници и товари (Евро 6). )

[21] REGLAMENT (ES) 2018/1832 NA KOMISIYaTA ot 5 noemvri 2018 godina za izmenenie na Direktiva 2007/46/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta, Reglament (EO) № 692/2008 na Komisiyata i Reglament (ES) 2017/1151 na Komisiyata s tsel podobryavane na izpitvaniyata i protsedurite za odobryavane na tipa po otnoshenie na emisiite ot LPS za prevoz na patnitsi i tovari, vklyuchitelno na tezi za saotvetstvie v eksploatatsiya i za emisii v realni usloviya na dvizhenie, kakto i s tsel vavezhdane na ustroystva za sledene na razhoda na gorivo i elektroenergiya.
( [21] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1832 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2018 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от ЛПС за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките