Научен доклад ID 19 : 2003/2
Влияние на напречните греди върху напрегнатото и деформираното състояние на плочогредови конструкции

Анастас Иванов Иванов, Лилия Бориславова Петрова

В работата се изследва влиянието на броя на напречните греди върху напрегнатото и деформирано

състояние на плочогредови конструкции. Разглежда се едноотворна конструкция с еднакъв брой надлъжни и

различен брой напречни греди от действието на постоянни и подвижни товари. Моделирането и автоматизираното

решение е извършено по МКЕ. Определени са всички премествания, усилия и напрежения в конструкцията.

Направен е анализ на получените резултати, изводи и препоръки.

open/download as PDF
моделиране метод на крайните елементи плочогредови конструкции напречни и надлъжни греди премествания усилия напреженияmodeling finite element method plate-beams constructions cross and lonАнастас Иванов Иванов Лилия Бориславова Петрова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките