Научен доклад ID 1897 : 2019/3
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ В ПЕСЪЧЛИВИ ПОЧВИ

Стойна Костова

В статията са разгледани укрепванe на строителни изкопи и ями, и наклонени терени, използвани в съвременното строителство. При строителство в градски условия съществено значение има правилният избор и изчисляване на укрепването в близост до други сгради или улици, които трябва да се предпазят от срутване. При наличие на денивелация при планински терени, пътища и жп линии също могат да се използват укрепителни конструкции. Разглежда се укрепването на изкопи в песъчливи почви и особености на изчисленията по Еврокод 7-1 [1] . Песъчливите почви се срещат сравнително често в град София. Приложението на различни видове укрепителни съоръжения зависи от вида на почвата, дълбочината на изкопа, наличието на вода и др. Даден е пример за укрепителна конструкция в песъчливи почви. Определено е натоварването от земен натиск, което укрепителните конструкции поемат. За определяне на максималния момент в конструкцията е използван графичния метод на Блум. За намаляване на усилията в укрепителната конструкция и дълбочината на забиването ѝ могат да се използват анкери или други типове анкериращи елементи. Определени са дълбочината на забиване и оразмерителния момент в укрепването с характеристични и изчислителни стойности по изчислителен подход 2 (DA 2) на [1]. Този подход е приет за изчисление на укрепителни конструкции в нашата страна. Сравнени са получените резултати.


укрепителни конструкции песъчливи почви пилоти Еврокод 7-1 графично решение по Блум.reinforcing structures sandy soils piles Eurocode 7-1 Bloom`s graphic method.Стойна Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1997-1:2005, Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane. Chast 1: Osnovni pravila, 2007, i Natsionalno prilozhenie kam Evrokod 7– BDS EN 1997-1 / NA.
( [1] БДС EN 1997-1:2005, Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила, 2007, и Национално приложение към Еврокод 7– БДС EN 1997-1 / NA. )

[2] Kolev Ch., Neobhodimost ot izbor na proekten podhod za Balgariya pri rabota s Evrokod 7, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Proektirane i stroitelstvo na sgradi i saorazheniya i prilozhenie na Evrokodovete DCB 2010, 9 – 11 septemvri 2010g., gr. Varna, VSU “Chernorizets Hrabar”
( [2] Колев Ч., Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” )

[3] Kostova St., Analiz na protsedurata za izchislenie na noseshtata sposobnost na zemnata osnova spored Evrokod 7 nauchno spisanie “Mehanika transport komunikatsii” art. ID:1558, br.1 / 2018g.
( [3] Костова Ст., Анализ на процедурата за изчисление на носещата способност на земната основа според Еврокод 7 научно списание “Механика транспорт комуникации” art. ID:1558, бр.1 / 2018г. )

[4] Kostova St., Ukrepvane na dalboki stroitelni izkopi nauchno spisanie `Mehanika transport komunikatsii` art. ID:1688, br.3 / 2018g.
( [4] Костова Ст., Укрепване на дълбоки строителни изкопи научно списание `Механика транспорт комуникации` art. ID:1688, бр.3 / 2018г. )

[5] ”Normi za proektirane na pilotno fundirane” BSA-1993g.
( [5] ”Норми за проектиране на пилотно фундиране” БСА-1993г. )

[6] Zafirova M., Kostov K. Izsledvane na izravyaneto pri mostovite saorazheniya nauchno spisanie “Mehanika transport komunikatsii” art. ID:0774, br. 2 / 2013g.
( [6] Зафирова М., Костов К. Изследване на изравянето при мостовите съоръжения научно списание “Механика транспорт комуникации” art. ID:0774, бр. 2 / 2013г. )

[7] Ilov, G. i dr., „Rakovodstvo po geotehnika” Sofiya 2012g.izdatel KIIP
( [7] Илов, Г. и др., „Ръководство по геотехника” София 2012г.издател КИИП )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките