Научный доклад ID 1895 : 2019/3
МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ИМПУЛСНИ СХЕМИ ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Петър Иванов

Импулсни схеми за постоянно напрежение преобразуват по големина напрежението, поради което се наричат понякога и „трансформатори на постоянно напрежение”. По-често срещаното им определение е като преобразуватели на постоянно напрежение (DC/DC converters).

Основни елементи в импулсни схеми за постоянно напрежение са електронните ключове, които се реализират със съвременни полупроводникови елементи - MOS транзистори (NMOS или PMOS транзистори с индуциран канал), IGBT транзистори и др. Ключът в схемите се командва от система за управление, която чрез промяна на съотношението между времената на отворения и затворения ключ, осигурява стабилност на изходното напрежение.

В настоящата работа е направено математично описание на процесите в импулсните схеми, като е анализирана връзката между тях. За целта схемата се разглежда условно като съставена от две части (подсхеми). Едната съдържа товара, а другата включва ключовия елемент. Това разглеждане позволява да се анализира отражението на електромагнитните процеси, протичащи във втората подсхема, върху процесите в първата, и обратно. В работата са получени аналитични зависимости, чрез които могат да се оценят процесите в импулсните схеми. Изведените аналитични зависимости са приложени към схема на повишаващ (“Буст”) преобразувател на постоянно напрежение. Получените при изчисления в среда на Mathcad резултати са сравнени с тези, получени от симулация на схемата в Orcad PSpice. Установено е съвпадение на графичните зависимости.


преобразуватели на постоянно напрежение; математичен модел; Буст преобразувател.DC voltage converters; mathematical model; Boost Converter.Петър Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G., P. Ivanov. Podhodi za modelirane na elektronni shemi s klyuchovi elementi. Nauchna konferentsiya KEIT 2018, Spisanie ”Mehanika, transport, ISSN 1312-3823, tom 16,br.3/2, str VII-60- VII-66
( [1] Чернева Г., П. Иванов. Подходи за моделиране на електронни схеми с ключови елементи. Научна конференция КЕИТ 2018, Списание ”Механика, транспорт, ISSN 1312-3823, том 16,бр.3/2, стр VII-60- VII-66 )

[2] Cherneva G. Simulatsiya i izsledvane na haotichna sinhronizatsiya pri nelineyno podvklyuchvane. Sp. Mehanika, transport, komunikatsii, ISSN 1312-3823, br.2 2015, str. HІ-6- HІ-11
( [2] Чернева Г. Симулация и изследване на хаотична синхронизация при нелинейно подвключване. Сп. Механика, транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, бр.2 2015, стр. ХІ-6- ХІ-11 )

[3] Cherneva G. Izsledvane na ustoychivost na protsesite v sistema za fazova avtomatichna donastroyka na chestotata. XXI Mezhdunarodna nauchna konferentsiya Transport 2013, sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312-3823, br.11/3, ch.2.2013, str.HІ-15 - HІ-21. http://www.mtc-aj.com/library/864.pdf
( [3] Чернева Г. Изследване на устойчивост на процесите в система за фазова автоматична донастройка на честотата. XXI Международна научна конференция Транспорт 2013, сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, бр.11/3, ч.2.2013, стр.ХІ-15 - ХІ-21. http://www.mtc-aj.com/library/864.pdf )

[4] Ignatov M., At. Manoilov, V. Lyaskov. Tokozahranvashti ustroystva, Tehnika, S., 2003. 258 str.
( [4] Игнатов М., Ат. Маноилов, В. Лясков. Токозахранващи устройства, Техника, С., 2003. 258 стр. )

[5. Kutsarov St. DC/DC Preobrazuvateli. Sp. Inzhenering revyu, br.1,br. 2/2006.
( [5. Куцаров Ст. DC/DC Преобразуватели. Сп. Инженеринг ревю, бр.1,бр. 2/2006. )

[6] Ivanov P. Modelirane i simulatsiya na rabotnite protsesi v povishavasht preobrazuvatel na postoyanno naprezhenie. Natsionalen mladezhki forum „Nauka, tehnologii, inovatsii, biznes”, 2019.
( [6] Иванов П. Mоделиране и симулация на работните процеси в повишаващ преобразувател на постоянно напрежение. Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес”, 2019. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie