Научен доклад ID 1888 : 2019/3
МОДЕЛ ЗА CLOUD-БАЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В АКАДЕМИЧНА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

Димитър Димитров, Антони Грънчаров

Управлението и защитата на информационните системи във всяка организация, както и данните в тях е задача с много висок приоритет. Информационните системи в академичните организации по принцип са по-ниско бюджетни, но въпреки това са свързани с редица изисквания по отношение защита на личните данни, осигуряване на надеждни финансови операции, както и предоставяне на редица информационни услуги касаещи тяхната цялостна дейност. Това прави задачата по осигуряване на защитата и управлението на академичните информационни системи истинско предизвикателство.

В настоящия доклад се представя подхода използван във ВТУ ”Тодор Каблешков”, за осигуряване и управление на трафика и сигурността на информационните системи и данните в тях. Този подход се базира на дългогодишното еволюционно развитие на тези технологии, като се използват съвременните Cloud-базирани решения за виртуализация и управление на информационни системи.


информационна сигурност информационни системи интернет компютърни системи и мрежи системи за детектиране на интрузия.information security information systems internet computer systems and networks intrusion detection systems.Димитър Димитров Антони Грънчаров

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov D., Model za izgrazhdane na integrirani informatsionni sistemi za upravlenie na universiteti, , Izdatelstvo na VTU „Todor Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0248-7, https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf, Sofiya, 2018g.
( [1] Димитров Д., Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети, , Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN 978-954-12-0248-7, https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf, София, 2018г. )

[2] Dimitrov D., Implementation of Contemporary Technologies in Virtualization and Construction of an Information Cloud of Systems for University Needs in the Field of Transport Education, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2014, UNWE, Sofia, 2014.

[3] Dimitrov D., System for monitoring of the university computer network performance, , Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2012, UNWE, Sofia, 2012.

[4] Dimitrov D., Logichesko razvitie na mrezhata v universitetski kampus, , Sbornik dokladi na mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”Prilozhenie na informatsionnite i komunikatsionni tehnologii v ikonomikata i obrazovanieto”, ICAICTEE-2011, UNSS, Sofiya, 2011 g.
( [4] Димитров Д., Логическо развитие на мрежата в университетски кампус, , Сборник доклади на международна научна конференция ”Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, ICAICTEE-2011, УНСС, София, 2011 г. )

[5] Dimitrov D., Proektirane i izgrazhdane na avtonomna sistema za kompleksno razprostranenie na internet uslugi v universitetski kampus, , Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, broy 3, 2011 g., statiya № 0641, 2011 g.
( [5] Димитров Д., Проектиране и изграждане на автономна система за комплексно разпространение на интернет услуги в университетски кампус, , Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, 2011 г., статия № 0641, 2011 г. )

[6] Grancharov А., Application model for developing and applying of university information systems, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education – ICAICTSEE-2017, UNWE, Sofia

[7] https://www.proxmox.com/

[8] https://mikrotik.com/thedude

[9] https://www.elastic.co/products/kibana

[10] http://netmon.acad.bg/

[11] https://www.ubuntu.com/

[12] https://www.ispconfig.org/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките