Научен доклад ID 1885 : 2019/3
OПТИМИЗИРАНE НA СИСТЕМИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Емилия Димитрова, Светлин Стефанов

Глобалната система за позициониране (Global Positioning System-GPS) предоставя информация за местоположение, скорост и време, която се използва от много приложения. Практически всички видове транспорт, енергетиката, телекомуникациите и други области от икономиката използват днес спътникови навигационни системи за определяне на координати, синхронизиране на часове, организиране на мониторинг и управление на обекти. Значението на спътниковите системи нараства с все по-мащабното разгръщане на мрежите и увеличаващите се потребности от мобилност на потребителите. Много са предимствата на сателитните навигации – те са с висока степен на физическа надеждност, независими са от земната инфраструктура, осигуряват разпределение на натоварването и предлагат решения при значителни обеми информация за големи територии.

Направено е изследване на три вида GPS приемници, което онагледява и дава реална представа за точността и надеждността на определени продукти. Това може да допринесе за конкретни решения при оптимизиранe на позициониращите системи в автомобилния транспорт.


GPS позициониране транспортни средстваGPS positioning transport vehiclesЕмилия Димитрова Светлин Стефанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Zogg J-M., GPS - Essentials of Satellite Navigation, 2009

[2] Karasev, V., Sovremenyye spatnikovi navigatsionni sistemi, Vladivostok, 2006
( [2] Кaрасев, В., Современые спътникови навигационни системи, Владивосток, 2006 )

[3] Ivanov R., R. Valkov, Kombinirane na izmervaniya ot GPS i totalna stantsiya za tselite na geodezicheskoto osiguryavane na zhelezniya pat, Sb. “Transport-2004”, VTU, s.193-196, 2004
( [3] Иванов Р., Р. Вълков, Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път, Сб. “Транспорт-2004”, ВТУ, с.193-196, 2004 )

[4] Dimitrov V., Izsledvane na pozitsionni sistemi – laboratoren stend, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3/2011, str. VII-4
( [4] Димитров В., Изследване на позиционни системи – лабораторен стенд, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3/2011, стр. VII-4 )

[5] Simeonova Ts. Izsledvane na vliyanieto na parametri na preminavashtite prez prelez shoseyni prevozni sredstva varhu individualniya risk. N. Sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, t. 14, broy 3/2, statiya № 1404, 2016
( [5] Симеонова Ц. Изследване на влиянието на параметри на преминаващите през прелез шосейни превозни средства върху индивидуалния риск. Н. Сп. „Механика, транспорт, комуникации”, т. 14, брой 3/2, статия № 1404, 2016 )

[6] http://mech-ing.com/journal/Archive/2008/to...

[7] https://www.gsa.europa.eu/egnos/what-egnos ...

[8] http://gpscontrol.bg/commercial/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките