Научен доклад ID 1882 : 2019/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Андрей Карапетков, Иван Петров

Използването на възобновяеми енергийни източници през последните години е приоритетна задача в областта на енергетиката. Те значително се усъвършенстват, и се разработват нови технологии за използване на различни видове алтернативни източници на електроенергия (ВЕИ) в много страни по света. Поради тази причина, в доклада са разгледани видовете алтернативни източници на енергия и е направен сравнителен енергетичен анализ на произведената от тях енергия. Литературно проучени са основните невъзобновяеми източници на енергия - нефт, газ, въглища, като е направено кратко описание на всеки един от тях. Литературно проучени са и основните възобновяемите енергийни източници. Те включват в себе си всички неизкопаеми горива и енергоносители, а именно: енергия от слънцето, ветрова енергия, енергия на течащи води, геотермална енергия, биомаса за енергийна преработка, биогаз, енергията на приливите и отливите, водородно гориво и действие на комбинирани когенерационни системи. Разгледани и описани са методите, предимствата и недостатъците на всеки един от тях. Описани са перспективите за използване на възобновяеми енергийни източници в България, както са и анализирани възможностите за тяхното икономически ефективно използване. След направеният енергетичен анализ, са направени съответните по-важни изводи, и са описани в края на доклада. Разгледани са практически приложения в практиката.


ВЕИ когенерация слънчева енергия сравнителен анализ алтернативни източници на електроенергия.RES cogeneration solar energy benchmarking alternative sources of electricityАндрей Карапетков Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Proizvodstvo i dostavki na energiyni produkti. Proizvodstvo i dostavki na elektricheska energiya. Natsionalen statisticheski institut
( [1] Производство и доставки на енергийни продукти. Производство и доставки на електрическа енергия. Национален статистически институт )

[2] КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

[3] АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИE

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките