Научен доклад ID 1880 : 2019/3
ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛЪК ВЕТРОГЕНЕРАТОР СПОРЕД СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА

Мартин Златков

В доклада са предложени два метода за изчисляване на помесечното и годишното производство на малък ветрогенератор. Изчисляването се извършва според техническите параметри на използвания ветрогенератор и данни за метеорологичната обстановка на дадено място.

При първият метод се прави извадка за скоростта на вятъра по месеци.. При съответната скорост на вятъра се измерва произвежданата мощност от ветрогенератора. Дните със съответните скорости на вятъра се обръщат в часове месечно, след което се умножават по съответната произвеждана мощност от ветрогенератора за да се получи произведената енергия за месеца. След сумиране на произведената енергия за всички месеци се получава и годишното производство на енергия.

При вторият метод е използван „Глобалният вятърен атлас (GWA 2.0)“. Описани са подробно формулите, които съставляват самата методика за пресмятане.

Паралелно е направено и пробно изчисляване със съответните данни и параметри. Дадени са примерни метеорологични данни и технически параметри на конкретен ветрогенератор.

Тази стойност е полезна тъй като дава информация за годишната спестена електроенергия а също така и за периода на възвръщане на инвестицията направена за построяване на ветрогенераторната система.


Ветрогенератор енергия вятър турбина генератор енергийна ефективност витла синхронен възобновяеми енергийни източници възобновяеми източници на енергия витло ветрогенераторна система.Wind turbine generator energy efficiency propellers Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Zlatkov M., A. Kirova, I. Bozhichkova, P. Kostadinov, Ikonomicheski razchet pri izgrazhdaneto na alternativen energien iztochnik za obezpechavane na energiynite nuzhdi na sgrada, XXIV-ta Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2019“
( [1] Златков М., А. Кирова, И. Божичкова, П. Костадинов, Икономически разчет при изграждането на алтернативен енергиен източник за обезпечаване на енергийните нужди на сграда, XXIV-та Международна научна конференция „Транспорт 2019“ )

[2] https://mtc-aj.com/library/1122.pdf

[3] https://www.windfinder.com/windstatistics/s...

[4] https://www.windfinder.com/wind/windspeed.h...

[5] V. Dimitrov, Izsledvane na sinhronni generatori – laboratoren stend, N.sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 11, broy 3, 2013 g., str.H-34 – H-41
( [5] В. Димитров, Изследване на синхронни генератори – лабораторен стенд, Н.сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, том 11, брой 3, 2013 г., стр.Х-34 – Х-41 )

[6] Dimitrova E., G. Cherneva, Modelirane na protsesa na upravlenie na tehnicheski sistemi, N.sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 11, br. 3, 2013, str. DS-41 – DS-46
( [6] Димитрова Е., Г. Чернева, Моделиране на процеса на управление на технически системи, Н.сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, том 11, бр. 3, 2013, стр. DS-41 – DS-46 )

[7] V. Dimitrov, Sistemi za monitoring i upravlenie na elektroenergiynata efektivnost, Monografiya, Sofiya, Izd. Avangard prima, 2019
( [7] В. Димитров, Системи за мониторинг и управление на електроенергийната ефективност, Монография, София, Изд. Авангард прима, 2019 )

[8] Dimitrova E., Sintez na sistemi za monitoring i upravlenie na slozhni tehnicheski obekti s tsel osiguryavane na maksimalna efektivnost, N.sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, tom 12, br.3/2, 2014, str. XI-75 – XI-80
( [8] Димитрова Е., Синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти с цел осигуряване на максимална ефективност, Н.сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, том 12, бр.3/2, 2014, стр. XI-75 – XI-80 )

[9] Cherneva G. Resheniya energeticheskogo krizisa v Bolgarii – problemy i perspektivy. Proceedings of the HV International Scientific Conference Crises Situations Solution in Specific Environment, ŽU, Žilina, 2. – 3. 06. 2010, ISVN 978-80-554-0201-7, r. 261-265
( [9] Cherneva G. Решения энергетического кризиса в Болгарии – проблемы и перспективы. Proceedings of the ХV International Scientific Conference Crises Situations Solution in Specific Environment, ŽU, Žilina, 2. – 3. 06. 2010, ISВN 978-80-554-0201-7, р. 261-265 )

[10] Georgi Dimitrov, Ivan Milenov, Spetsifichni osobenosti pri izpolzvane na instalatsii za dobiv na energiya ot vazobnovyaemi iztochnitsi v naselenite mesta, Rusenski universitet ”Angel Kanchev”, Nauchna konferentsiya RU & SU `16, 28-29 oktomvri 2016 g., Nauchni trudove na Rusenski universitet - 2016, tom 55, seriya 3.1, Elektrotehnika, elektronika i avtomatika, SAT-10.326-1-EEEA-03, Ruse, 2016, ISSN 1311-3321, str. 19-25
( [10] Георги Димитров, Иван Миленов, Специфични особености при използване на инсталации за добив на енергия от възобновяеми източници в населените места, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Научна конференция РУ & СУ `16, 28-29 октомври 2016 г., Научни трудове на Русенски университет - 2016, том 55, серия 3.1, Електротехника, електроника и автоматика, SAT-10.326-1-EEEA-03, Русе, 2016, ISSN 1311-3321, стр. 19-25 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките