Научен доклад ID 1879 : 2019/3
ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЗЧЕТКОВИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

Петко Костадинов, Васил Димитров

Съвременните електрозадвижвания притежават висока ефективност благодарение на прецизно микропроцесорно управление и използването на най-нови и качествени материали за производство на електродвигатели. Ето защо за постигане на все по-голяма ефективност на системите за задвижване, вниманието се насочва към електрозадвижвания на механизми с голям инерционен момент и режим на работа, съпроводен с честа промяна на скоростта на движение. При тях, по време на работа, в задвижвания механизъм се натрупва голямо количество кинетична енергия, която при спиране се преобразува в топлина и бива безвъзвратно загубена. За да бъде оползотворена тази енергия, е необходимо електродвигателят да премине в генераторен режим и да отдаде електроенергия в захранващата мрежа. Поради тази причина към съвременните електрозадвижвания се изисква висока ефективност в генераторен режим. Необходимостта от такъв тип електрозадвижвания поставя по-високи изисквания към научноизследователската дейност и качеството на обучение. В настоящия доклад е разработена система за изследване на безчеткова постояннотокова машина, работеща в генераторен режим. Осигурено е микропроцесорно управление за реализация на широчинно-импулсно регулиране на товарния ток. Наличието на система за измерване на въртящ момент, както и апаратура с висока точност за отчитане на напрежение и ток, създава възможност за изследване на товарните характеристики и ефективността на безчетков постояннотоков електродвигател в генераторен режим.


електрозадвижване безчеткови електродвигатели BLDC широчинно-импулсна модулация (ШИМ) рекуперация енергийна ефективностelectrical drive brushless electric motors BLDC pulse-width modulation (PWM) recuperation energy efficiencyПетко Костадинов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L., I.Milenov, G.Pavlov, Ch.Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, S., 2009
( [1] Българанов Л., И.Миленов, Г.Павлов, Ч.Джамбазки, Електрозадвижване, С., 2009 )

[2] Pavlov G., V. Dimitrov, Rakovodstvo za proektirane po elektroobzavezhdane, Sofiya, 2013
( [2] Павлов Г., В. Димитров, Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, София, 2013 )

[3] Moskatov E., Silovaya elektronika, Kiev, „MK-Press“, SPb, „Korona-VEK“, 2017
( [3] Москатов Е., Силовая электроника, Киев, „МК-Пресс“, СПб, „Корона-ВЕК“, 2017 )

[4] Yudov V., V. Valchev, Tokozahranvashti ustroystva, Burgas, 2008
( [4] Юдов В., В. Вълчев, Токозахранващи устройства, Бургас, 2008 )

[5] Minchev M., Y. Shopov, E. Rats, Preobrazuvatelna tehnika, Avangard-Prima, S., 2006
( [5] Минчев М., Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард-Прима, С., 2006 )

[6] Sekulov L., M. Zlatkov, M. Tomcheva. Izsledvane i analiz na upravlenieto na bezchetkov postoyannotokov dvigatel (BLDC), Energien Forum, 2017
( [6] Секулов Л., М. Златков, М. Томчева. Изследване и анализ на управлението на безчетков постояннотоков двигател (BLDC), Енергиен Форум, 2017 )

[7] Valkov M., Petrov I., Energiyno efektivni generatori za elektricheska energiya, N. sp. ”Mehanika, transport, komunikatsii, br. 3/3, str. DS-173, 2013
( [7] Вълков М., Петров И., Енергийно ефективни генератори за електрическа енергия, Н. сп. ”Механика, транспорт, комуникации, бр. 3/3, стр. DS-173, 2013 )

[8] Davidov S., I. Milenov, Control of a synchronous motor with brushless exitation, 8th International conference on applied electromagnetics, ПЕС - 2007, Nis, Serbia

[9] Sekulov L., G. Pavlov, Ya. Isaev, R. Stoitsev, Proektirane i izgrazhdane na stend za mikroprotsesorno upravlenie na trifazen bezchetkov sinhronen dvigatel s postoyanni magniti, N. sp. ”Mehanika, transport, komunikatsii”, br. 3/2, str. X-66, 2016
( [9] Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев, Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити, Н. сп. ”Механика, транспорт, комуникации”, бр. 3/2, стр. X-66, 2016 )

[10] Digital meters EKDP7, Catalogue ELMARK ELECTRICAL, 2018

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките