Научен доклад ID 1878 : 2019/4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ ЧРЕЗ ЛОКОМОТИВНИЯ СИМУЛАТОР НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СОФИЯ

Иван Лалов, Иван Петров

Докладът разглежда психофизическото представяне на локомотивните машинисти през локомотивния симулатор на ВТУ „Тодор Каблешков” в София. Изследвани са десет (10) локомотивни машинисти от Локомотивно депо София. Разработени са 26 теста за оценка и развитие на психофизическите качества на обучаемите машинисти при условия най-близки до експлоатационните. Всеки тест започва с инструкция и завършва с оценка. За оценка се използват най-често основните за системата „човек-машина” и разбираеми за обучаемите критерии: средно време на реакцията и надеждност на действията (отношение на броя на верните отговори или действия към броя на поставените задачи). Също така са изследвани разпределение на вниманието и точността, оперативната памет и информационни параметри (обработка на информация и устойчивост).

Резултатите са представени в табличен и графичен вид. Анализ и заключения са направени от всяко психо-физическо изследване.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transport locomotives power engineering power supply etc.Иван Лалов Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Nenov N., Dvizhenie na vlakovete i optimalni rezhimi na upravlenie, Sofiya, 2008 g.
( [1] Ненов Н., Движение на влаковете и оптимални режими на управление, София, 2008 г. )

[2] Gumchev L. A., Optimalno upravlenie, S., Tehnika 1987
( [2] Гумчев Л. А., Оптимално управление, С., Техника 1987 )

[3] Ivanova,Z. Lichnost i profesionalna adaptatsiya. S., 1981.
( [3] Иванова,З. Личност и професионална адаптация. С., 1981. )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na lokomotiven simulator.
( [4] Техническа документация на локомотивен симулатор. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките