Научен доклад ID 1876 : 2019/3
ЕНЕРГИЙНИ ЕФЕКТИ ПРИ ЗАХРАНВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛИ СЪС СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ И МОДУЛИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ДРОСЕЛИ ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ

Георги Димитров

Бързото развитие на светодиодните /LED/ технологии създаде предпоставки за широкото им използване при изграждане на нови и реконструкция на съществуващи вътрешни и външни осветителни уредби. Захранването и управлението на светодиодите от променливотокова мрежа става с използване на специализирани входни импулсни преобразуватели, които често консумират електрически ток с високо съдържание на висши хармоници и работят с нисък фактор на мощност.

В доклада са представени резултати от проведено изследване върху възможностите за използване на стандартни електромагнитни дросели за тръбни луминисцентни лампи като компенсиращи реактивната мощност устройства. В експериментите са включени основни конструкции осветители с тръбни LED лампи, използвани при реконструкция на вътрешното осветление в обществени сгради, учебни заведения, метростанции, железопътни гари и др. Специално внимание е отделено на влиянието на електромагнитните баласти върху основни качествени показатели на електропотребление и по-конкретно на хармоничните съставящи на тока и общия фактор на мощността. Изследвано и влиянието на допълнително свързаните индуктивности върху генерирането на повишено напрежение, подавано към захранващите преобразуватели за LED, следствие наличието на кондензатори във входната им верига и възникване на електрически резонанс.

Получените резултати от изследването са представени в табличен и графичен вид. Направен е анализ на постигнатите ефекти и са формулирани съответни изводи и препоръки.


Светодиодно осветление; Компенсиране на реактивната мощност чрез електромагнитни дросели; Енергийни ефекти.LED Lighting; Compensation of reactive power with electromagnetic ballasts; Energy effects.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 61000-3-2:2014, Elektromagnitna savmestimost (EMS). Chast 3-2: Granichni stoynosti. Granichni stoynosti za izlachvaniya na harmonichni sastavyashti na toka (vhoden tok na ustroystva/saorazheniya ≤ 16 A za faza) (IEC 61000-3-2:2014). Balgarski institut za standartizatsiya, 2015 g. (Deystvasht ot 19.09.2014 g.).
( [1] БДС EN 61000-3-2:2014, Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения ≤ 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2014). Български институт за стандартизация, 2015 г. (Действащ от 19.09.2014 г.). )

[2] Evropeyska komisiya, Delegiran reglament (ES) № 874/2012 na Komisiyata ot 12 yuli 2012 godina za dopalvane na Direktiva 2010/30/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta po otnoshenie na energiynoto etiketirane na elektricheski lampi i osvetiteli (Prilozheniya VI i VII), Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, Razdel II - Nezakonodatelni aktove, L258/18-19, 26.09.2012 g.
( [2] Европейска комисия, Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (Приложения VI и VII), Официален вестник на Европейския съюз, Раздел II - Незаконодателни актове, L258/18-19, 26.09.2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките