Научный доклад ID 1875 : 2019/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИЛОВИЯ ИЗПРАВИТЕЛЕН БЛОК НА ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 61-00

Иван Петров

Докладът разглежда техническите характеристики на силовия изправителен блок на електрически маневрен локомотив серия 61-00. Целта на това изследване е експериментално определяне режимите на работа на силовия изправителен блок. Изследването е направено при движение на влак 50231 на 11.01.2018 г. София-Дупница и Дупница-София с влак 50232, обслужван от локомотиви серия 61-012 и 61-011. По време на движение на влака е направен динамичен цифров запис на тяговия ток и напрежение с мултифункционалния уред Fluke 430 Series. Извършен е хармоничен анализ на напрежението и тока в една фаза, сканирайки с честота 4 kHz, прилагайки изчислителен алгоритъм – бързо преобразуване на Фурие.

Допълнително са проведени измервания на температурата на прегряване в силовите елементи. Температурата на прегряване е определена с 30-канален температурен записващ апарат тип: 3088 hybrid recorder. Използвани са за целта на изследването термодвойки от тип “J” (желязо-константан). Честотата на сканиране на уреда е 0.5s/kanal.

Също така е определен контактният натиск на силовия модул на тиристорите и диодите включени в изправителния блок. Направени са анализи и технически препоръки за намаляване на предпоставките за повреди силовия блок на изправителя.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transport locomotives power engineering power supply etc.Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrov I., I. Angelov, G. Dimitrov. Izsledvane na predpostavkite za otkazi v tokoizpravitelite na elektricheski lokomotiv seriya 61. Godishnik na Tehnicheskiya Universitet – Sofiya, t.68, kn. 1, 2018 g., str. 207-217.
( [1] Петров И., И. Ангелов, Г. Димитров. Изследване на предпоставките за откази в токоизправителите на електрически локомотив серия 61. Годишник на Техническия Университет – София, т.68, кн. 1, 2018 г., стр. 207-217. )

[2] Dimitrov G., I. Petrov. Izsledvane na energiyna efektivnost na tovarnite prevozi s lokomotivi SIMENS TAURUS v Balgariya. Godishnik na Tehnicheskiya Universitet – Sofiya, t. 68, kn. 1, 2018 g., str. 91-101.
( [2] Димитров Г., И. Петров. Изследване на енергийна ефективност на товарните превози с локомотиви SIMENS TAURUS в България. Годишник на Техническия Университет – София, т. 68, кн. 1, 2018 г., стр. 91-101. )

[3] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov. Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-200. sp. Mehanika, transport, komunikatsii, tom. 12, br. 1, 2014 g., ISSN 1312-3823
( [3] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200. сп. Механика, транспорт, комуникации, том. 12, бр. 1, 2014 г., ISSN 1312-3823 )

[4] Tomcheva M. Izsledvane i analiz na parametrite na vidovete tokoizpravitelni shemi, eksploatirani v tokoizpravitelni stantsii., Chetvarta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Komunikatsii, elektroobzavezhdane i informatika v transporta – KEIT 2018”, 28.09. - 30.09.2018 g., gr. Bansko, 2018 g.
( [4] Томчева М. Изследване и анализ на параметрите на видовете токоизправителни схеми, експлоатирани в токоизправителни станции., Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie