Научен доклад ID 1874 : 2019/3
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА В ПОДСТАНЦИЯ 110/10 KV

Гюлек Неджиб, Васил Димитров

Целта на доклада е след обследване на натовареността на съществуващата разпределителна мрежа Средно напрежение в региона на подстанция „Бояна“ 110/10 kV да се предложи алтернативен вариант за реконструкция и модернизация, включваща подмяна на комутационната апаратура. Избрани са нови прекъсвачи и разединители с подобрени експлоатационни характеристики, с което се повишава сигурността на електроснабдяването и експлоатационната надеждност на електроразпределителната мрежа. Предложената методика може да се използва при проектиране и модернизация на подстанции. В доклада се предлага подмяна на следната комутационна апаратура:

Прекъсвачи за ОРУ 110 kV - монтаж на нови елегазови прекъсвачи тип LTB 123D1 123/2500/31,5 kA. Това са едни от най-съвременните типове прекъсвачи, особено за мрежи високо напрежение. Те притежават висока изключваща способност, по-малки габаритни размери и тегло при едни и същи параметри, дълъг експлоатационен срок. Прекъсвачи за ЗРУ 10 kV - монтаж на съвременни вакуумни прекъсвачи тип - VD-4 12/1250/20 kA. При конструирането им е използвана разделната полюсна техника - във всеки полюс е вграден вакуумен прекъсвач. Този метод на изграждане, благодарение на специален производствен процес, повишава значително здравината на полюсите и предпазва прекъсвача от удари, прах и кондензация. Разединители - монтаж на нови разединители съответно тип NSA - 123/1600 (за ОРУ 110 kV), NRВ 12/630 (за линейни присъединения) и NRВ 12/1250 (за трансформаторни присъединения).


разпределителна мрежа СН елегазови прекъсвачи вакуумни прекъсвачи разединителиMV distribution network SF6 and vacuum circuit breakers disconnectorsГюлек Неджиб Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G., E. Dimitrova. Application of Intelligent Methods in Control of Crisis Situations in Energetics. Int. Sc. Conf. “CSSSE”, 2012. Zilina, Slovakia, Proceedings, 211-216

[2] Cherneva G., E. Dimitrova. Operativno upravlenie na elektroenergiynata sistema v avariyni situatsii, N. Sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, t. 10, br. 3/3, 2012
( [2] Чернева Г., Е. Димитрова. Оперативно управление на електроенергийната система в аварийни ситуации, Н. Сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, т. 10, бр. 3/3, 2012 )

[3] Dimitrova E., Upravlenie i kontrol na prostranstveno razsredotocheni obekti v transporta i energetikata, Monografiya, Godishnik na VTU, Sofiya, br. 7, 2016
( [3] Димитровa E., Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката, Монография, Годишник на ВТУ, София, бр. 7, 2016 )

[4] SF6 Circuit Breakers, Technical specification, ABB, 2014

[5] VD4 Medium voltage vacuum circuit breakers, Technical specification, ABB, 2019

[6] VD4 - Installation and maintenance instructions, ABB Calor Emag, 2019

[7] Bakalov Z., I. Milenov i kol., Izsledvane na mehanichnite pokazateli na klemi za kontaktna sistema, H n. konf. ”Smolyan - 2008”. Sbornik dokladi, s. 136-146, 2008
( [7] Бакалов З., И. Миленов и кол., Изследване на механичните показатели на клеми за контактна система, Х н. конф. ”Смолян - 2008”. Сборник доклади, с. 136-146, 2008 )

[8] Izbor i saglasuvane na avtomatichni prekasvachi, sp. Inzhenering revyu – 8/9, 2012
( [8] Избор и съгласуване на автоматични прекъсвачи, сп. Инженеринг ревю – 8/9, 2012 )

[9] Elegazovi prekasvachi, sp. Inzhenering revyu – br. 1, 2011
( [9] Елегазови прекъсвачи, сп. Инженеринг ревю – бр. 1, 2011 )

[10] Savremenni prekasvachi sredno naprezhenie, sp. Energiya, god. III, br. 7, 2011
( [10] Съвременни прекъсвачи средно напрежение, сп. Енергия, год. III, бр. 7, 2011 )

[11] Ivanov I., E. Dimitrova, Analysis of the types of european legal entities in benefit of environmental and rational innovative investment process for international energy, transport and infrastructure projects` development and their practical implementation, International Scientific Journal “Industry 4.0”, 1/2018, pp. 50-53

[12] Cherneva G., G. Pavlov, L. Sekulov, Yav. Isaev, T. Lalev. Izsledvane i analiz na prehodni protsesi pri dagogasene v razlichni dagogasitelni sredi, Godishnik na TU – Sofiya, t. 63, kn. 5, 2013
( [12] Чернева Г., Г. Павлов, Л. Секулов, Яв. Исаев, Т. Лалев. Изследване и анализ на преходни процеси при дъгогасене в различни дъгогасителни среди, Годишник на ТУ – София, т. 63, кн. 5, 2013 )

[13] Sekulov L., G. Pavlov, G. Cherneva, Ya. Isaev, Vazmozhnosti za izsledvane na dagogasi-telni protsesi v avtomatichni prekasvachi pri laboratorni usloviya, n. sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, t. 11, br. 3, 2013
( [13] Секулов Л., Г. Павлов, Г. Чернева, Я. Исаев, Възможности за изследване на дъгогаси-телни процеси в автоматични прекъсвачи при лабораторни условия, н. сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, т. 11, бр. 3, 2013 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките