Научный доклад ID 1871 : 2019/3
АНАЛИЗ НА МЕТОД ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЛЕДООБРАЗУВАНЕТО ПО ТЯГОВИТЕ КОНТАКТНИ МРЕЖИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК

Никола Стамболиев, Георги Павлов

Енергоснабдяването на железопътния транспорт в Р. България се осъществява от система за еднофазен променлив ток 25 kV, 50 Hz. Един от основните ѝ компоненти, контактната мрежа (КМ), осъществява захранване на електрическите транспортни средства (ЕТС), посредством непосредствената връзка с токоснемащото им устройство. За стабилната работа на КМ е необходимо да се обърне специално внимание на един от най-тежките режими на експлоатация, а именно работа по време на зимния период.

Сигурността и надеждността по време на експлоатация са едни от основните изисквания към всяко съоръжение или машина, т.е. функционалност с минимални възможности за поява на повреди. С цел да се удовлетворят тези изисквания е необходимо да се предвидят и възможните неспецифични режими, които могат да влошат нормалната работа на КМ. Заедно с това се налага и необходимостта от разработване на мерки и мероприятия за гарантиране на безотказна работа при тези режими.

Метеорологичните условия през зимния период подпомагат заледяването на проводниците, в частност образуването на ледена обвивка (кора) върху контактния проводник. По този начин се влошава токоснемането, което от своя страна е предпоставка за нарушаване на графика за движение и пропускателната способност на участъка от железопътната инфраструктура.

В доклада е разгледан метод за предотвратяване и отстраняване на ледообразуването чрез създаването и управлението на уравнителни токове, като е направен и анализ на неговите предимства и недостатъци.


железопътен транспорт контактна мрежа обледяванеoverhead contact line ice train movementНикола Стамболиев Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L. „Elektricheski transport” , TU Sofiya, 2009.
( [1] Българанов Л. „Електрически транспорт” , ТУ София, 2009. )

[2] Matov P. Tyagova elektricheska energiya v BDZh. Sp. „Zhelezopaten transport” 4/2002.
( [2] Матов П. Тягова електрическа енергия в БДЖ. Сп. „Железопътен транспорт” 4/2002. )

[3] Matov P., R. Kaharkov. Razpredelen kapatsitet na kontaktni mrezhi za promenliv tok. XVII mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2007”. Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii”, br.3, 2007g., statiya 0167.
( [3] Матов П., Р. Кахърков. Разпределен капацитет на контактни мрежи за променлив ток. XVII международна научна конференция „Транспорт 2007”. Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, бр.3, 2007г., статия 0167. )

[4] Tehnicheska dokumentatsi za TES ot Podelenie „Elektrorazpredelenie“ pri DP NKZhI.
( [4] Техническа документаци за ТЕС от Поделение „Електроразпределение“ при ДП НКЖИ. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie