Научен доклад ID 1865 : 2019/3
КРЪГОВА ИКОНОМИКА: БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК

Даниела Тодорова, Миряна Евтимова

Целта на тази работа е да продължи изследването на влиянието на кръговата икономика върху екологичната сигурност. Общоприетата мярка за измерване на макроикономическата дейност е Брутния вътрешен продукт (БВП), разработен и въведен в началото на ХХ век. Този показател се използва като оценка за стандарта на живот на дадена нация. Той не измерва екологичната устойчивост, която придобива все по-голямо значение за ефективтото използване на ресурсите. Екологичният отпечатък представлява широкообхватен индекс за екологичното състояние на планетата Земя, въведен от Европейската комисия за допълване на брутния вътрешен продукт като общоприета мярка за макроикономическата дейност. Извършен е обобщен анализ на изследванията на зависимостта на БВП и екологичния отпечатък.

БВП е основен измерител на икономическото развитие и растежа, така както екологичният отпечатък е „брутния вътрешен продукт” на природата. Следователно наличието на дефицит по отношение на екологичния капитал би довело до недостиг на ресурси и нарушаване на принципите за устойчиво развитие. В статията се изследва зависимостта на БВП и екологичния отпечатък на Европа за периода от 1961 г. до 2009 г. Извършен е анализ и на изменението на емисиите от въглероден диоксид за държавите-членки на Европейският съюз през същия период.

В заключение е направен комплексен анализ на зависимостта между икономическите и екологични показатели и в


Кръгова икономика Брутен вътрешен продукт екологичен отпечатък ефективно използване на ресурсите въглероден диоксид екологична сигурност.Circular Economy Gross Domestic Product Environmental Footprint Resource Efficiency Carbon Dioxide EnvironmДаниела Тодорова Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.co2.earth/

[2] Todorova, Daniela, Miryana Evtimova. Kragova ikonomika i ekologichna sigurnost. Mehanika. Transport. Komunikatsii: nauchno spisanie. Sofiya: VTU „Todor Kableshkov”, tom 15, br. 3, 2017,statiya №1479, s. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823.
( [2] Тодорова, Даниела, Миряна Евтимова. Кръгова икономика и екологична сигурност. Механика. Транспорт. Комуникации: научно списание. София: ВТУ „Тодор Каблешков”, том 15, бр. 3, 2017,статия №1479, с. IX-1 - IX-6. ISSN 1312-3823. )

[3] Ramochnaya konventsiya ob izmenenii klimata. Prinyatie Parizhskogo soglasheniya. OON. Dekabrya 2015.
( [3] Рамочная конвенция об изменении климата. Принятие Парижского соглашения. ООН. Декабря 2015. )

[4] https://www.iea.org/newsroom/news/2017/nove... , (mart, 2019)
( [4] https://www.iea.org/newsroom/news/2017/nove... , (март, 2019) )

[5] Zatvaryane na tsikala – plan za deystie na ES za kragovata ikonomika. COM(2015) 614.
( [5] Затваряне на цикъла – план за дейстие на ЕС за кръговата икономика. COM(2015) 614. )

[6] http://datatopics.worldbank.org/world-devel... (mart, 2019)
( [6] http://datatopics.worldbank.org/world-devel... (март, 2019) )

[7] OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264122246-en.

[8] Stéphane Salaet Fernández. COALITION: BETWEEN GDP AND ECOLOGICAL FOOTPRINT. http://www.feem-web.it/ess/files/salaet.pdf (mart, 2019).
( [8] Stéphane Salaet Fernández. COALITION: BETWEEN GDP AND ECOLOGICAL FOOTPRINT. http://www.feem-web.it/ess/files/salaet.pdf (март, 2019). )

[9] Z. Feng and J. Wu, ”Relationship between the ecological footprint and the economic growth in China,” 2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering, Nanjing, 2011, pp. 6205-6211. doi: 10.1109/RSETE.2011.5965775.

[10] Corinne Le Quéré at all. Global Carbon Budget 2018. Earth Syst. Sci. Data, 10, 2141–2194, 2018. https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките