Научен доклад ID 1864 : 2019/3
УСИЛИЯ В РЕЛСОВИТЕ СКРЕПЛЕНИЯ ПРИ БЕЗБАЛАСТОВА КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ В ПРЕХОДНАТА ОБЛАСТ МЕЖДУ ЗЕМНО ПЛАТНО И МОСТОВЕ

Коста Петров Костов

Конструкцията на горното строене на железния път върху мостово съоръжение трябва да бъде еднаква с тази на прилежащите междугария. Това е от особенно значение при изпълнение на безбаластови конструкции за горното строене на железния път, която заедно с връхната мостова конструкция трябва да образуват единна система. За безопасността при движение на подвижния жп състав, съществено влияние оказва коравината в преходните участъци от земно платно към връхната мостова конструкция.

При преминаване на железния път от конструкцията на земното платно към мостовото съоръжение са предприемани мерки за плавен преход между тях, поради различните деформационни качества. Това се получава затова, защото коравината на пътя на подхода на земно платно е значително по – ниска, отколкото на мостово съоръжение.


Kлючови думи: Железен път мост преходна плоча горно строене скрепление Track bridge transition plate superstructure rail fasteningКоста Петров Костов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kempfert, H., Jaup, A., Stadel, M.: Geotechnische Konstruktionen am Übergang Brücke-Erdbauwerk – Vorträge der Baugrundtagung 2000 in Hannover 18-21 September 2000.

[2] Darr E., Fiebig W., Feste Fahrbahn: Konstruktion und Bauarten für Eisenbahn und Straßenbahn, Tetzlaff Verlag, Hamburg, 2006.

[3] Pfeifer, R., Müller, T.: Handbuch Eisenbahnbrücken, DW Media Group GmbH/Eurailpress, 2008.

[4] Ditzen, R., Kanfeld, K., Schlosser, H: Die Mainbrücke der DB – Neubaustrecke Köln – Rein/Main, Bauingenieur, Band 75, 12/2000,

[5] Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn, 2002,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките