Научен доклад ID 1862 : 2019/3
ТЕЧНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТНИ БЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ- ИЗИСКВАНИЯ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Николина Порожанова, Снежана Вълкова

Хидроизолационните системи, използвани при бетонни мостови конструкции са главно три вида:

- лят асфалт,

- течни хидроизолационни системи,

- хидроизолационни мушами.

Най-важните качества, които трябва да притежават хидроизолациите използвани при мостовите конструкции са:

- водонепропускливост,

- устойчивост на активни агенти,

- устойчивост на пукнатини,

- връзка с основата,

- приспособимост към състоянието на основата,

- устойчивост на удар,

- съпротивление при статично пробиване,

- поведение при температура,

- поведение при движение на транспортни срества с различно тегло.

В България до преди 10 години не съществуваха стандарти и изисквания на национално ниво за проектиране и изпълнение на хидроизолациите на мостовете и решаването на този проблем оставаше изцяло на фирмите изпълнители.

През 2014 г. се направи национално приложение към БДС EN 14695, в което се определиха изискванията към основните характеристики, които трябва да притежават хидроизолациите прилагани в нашата страна за мостови конструкции.

В този доклад се разглеждат изискванията и основните характеристики, които трябва да имат течните хидроизолационни системи, използвани при бетонни мостови конструкции. Тези изисквания могат да служат като база за техническа оценка при определяне на годността за прилагане на съответната течна хидроизолационна система при пътните мостови конструкции.


хидроизолационни системи пътни мостови конструкцииwaterproofing systems road bridge structuresНиколина Порожанова Снежана Вълкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Porozhanova N., Valkova St., Zafirova M. , „Iziskvaniya za hidroizolatsionnite mushami, izpolzvani v mostovite konstruktsii“, , tom 16, broy 3/3, 2018 g.,
( [1] Порожанова Н., Вълкова Ст., Зафирова М. , „Изисквания за хидроизолационните мушами, използвани в мостовите конструкции“, , том 16, брой 3/3, 2018 г., )

[2] Zafirova M., “Hidroizolatsiya na mostovi konstruktsii”, Sp. “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 15, broy 1, 2017 g.,
( [2] Зафирова M., “Хидроизолация на мостови конструкции”, Сп. “Механика Транспорт Комуникации”: том 15, брой 1, 2017 г., )

[3] ETIG033,2010,

[4] Fascicule, N67, I, 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките