Научен доклад ID 1857 : 2019/3
ВИНТОВИ ПИЛОТИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО ОПЪННИ ФУНДАМЕНТИ

Стойна Любенова Костова

В статията са разгледани винтовите пилоти. Те могат да поемат както опъни напрежения така и натискови напрежения. Винтовите пилоти представляват стоманени къси пилоти с пръстеновидно сечение, с изпъкнали винтове заварени за тръбата. Благодарение на изпъкналите винтове носимоспособността на тези пилоти на опън е значителна. В зависимост от големината на опънните напрежения, които трябва да се поемат пилотите имат различен диаметър и дължина. Тези пилоти могат да се използват за поемане на опънни сили при фотоволтаични централи.

Винтовите пилоти се използват за поемане на опънни напрежения при различни конструкции. Наричат ги още винтови анкери. Според нас са по-удачни за използване при конструкции на фотоволтаични централи, които не са конзолни. При конзолните конструкции се получават опънни напрежения в различни посоки при натоварване от вятър и земетръс. В такива ситуации е необходимо да се използват анкерни пилоти, които да се свържат с обща плоча наречена ростверк. Което всъщност налага изграждането на пилотен фундамент и това не води до икономия на средства. Винтовите пилоти лесно могат да бъдат обединени с връхната метална конструкция. За целта са създадени различни обединяващи връзки между пилотите и връхната конструкция. Гъстотата на анкерите-пилоти зависи от големината на усилието, което трябва да се предаде в почвата, а също така и от здравината на почвата. Изчислени са два типа носещи конструкции за фотоволтаични централи.


винтови пилоти опънни фундаменти фотоволтаични системи.screw piles tensile foundation photovoltaic system.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1990, Evrokod 0: Osnovi na proektiraneto na stroitelni konstruktsii 2007, i Natsionalno prilozhenie kam Evrokod 7– BDS EN 1990- NA 2012.
( [1] БДС EN 1990, Еврокод 0: Основи на проектирането на строителни конструкции 2007, и Национално приложение към Еврокод 7– БДС EN 1990- NA 2012. )

[2] BDS EN 1991-1-3, Evrokod 1: Vazdeystviyaevarhu stroitelnite konstruktsii chast 1-3 Osnovni vazdeystviya Natovarvane ot snyag, i Natsionalno prilozhenie kam Evrokod 1991– 1- 3 BDS EN 1991-1-3 NA 2011.
( [2] БДС EN 1991-1-3, Еврокод 1: Въздействияэвърху строителните конструкции част 1-3 Основни въздействия Натоварване от сняг, и Национално приложение към Еврокод 1991– 1- 3 БДС EN 1991-1-3 NA 2011. )

[3] BDS EN 1993-1-1, Evrokod 3: Proektirane na stomaneni konstruktsii chast 1-1 Obshti pravila i pravila za sgradi, i Natsionalno prilozhenie kam Evrokod 1993– 1- 1 BDS EN 1993-1-1 NA 2011.
( [3] БДС EN 1993-1-1, Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции част 1-1 Общи правила и правила за сгради, и Национално приложение към Еврокод 1993– 1- 1 БДС EN 1993-1-1 NA 2011. )

[4] Kolev Ch., Procedures for Quality and Reliability Estimation of Anchors in Geotechnics - 39th ESReDA Seminar on Challenges in Stuctural Safety and Risk Analysis, October 19th–21st, 2010, EDP, Coimbra, Portugal.

[5] Kostova St., „Otnosno optimizirane izchislyavaneto na opanni fundamenti” Nauchno spisanie “Mehanika transport komunikatsii” art. ID:1089, br 3, 2014g.
( [5] Костова Ст., „Относно оптимизиране изчисляването на опънни фундаменти” Научно списание “Механика транспорт комуникации” art. ID:1089, бр 3, 2014г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките