Научен доклад ID 1854 : 2019/3
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА УЧЕНИТЕ ОТ ВТУ ”ТОДОР КАБЕШКОВ” ПО ТЕМИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Коста Костов

Целта на организацията в строителството е създаване на ред и начин на взаимодействие между участниците в производствения процес.

Точното и оптимално разпределение на необходимите ресурси по време и място се планира в документацията на всеки инвестиционен проект. Строителните фирми са конкурентноспособни и проспериращи при добре подредени бизнес - процедури, както и при рационално разпределение на трудовите, материалните, техническите и финансовите ресурси. Всеки инвестиционен проект се представя в няколко идейни варианта и чрез технико-икономическа оценка се прави избора на най-подходящия от тях.

Изпълнението на строителните проекти е динамичен процес, свързан с много фактори и е подложен на много чести проблемни ситуации със срока на изпълнение, финансирането, участниците в процеса. Винаги съществува определен риск в строителството, който е необходимо да бъде управляван. В статията е представен преглед и на рисковите ситуации при изпълнението на инфраструктурните обекти.

Посочени са приносите на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“ за решаване на редица научни и практически проблеми, както и за подобряване на учебния процес със студентите в духа на конкурентоспособност, висока компетентност и добри практически умения.


конкурентоспособност риск строителство конструкция ефективност график подход опитcompetitiveness risk construction building efficiency timing approach expereinceКоста Костов

BIBLIOGRAPHY

[1] Mitev St., Lalova Tsv., Organizatsiya i upravlenie na zhelezopatnoto stroitelstvo, VNVTU “Todor Kableshkov”, 1991 g.,
( [1] Митев Ст., Лалова Цв., Организация и управление на железопътното строителство, ВНВТУ “Тодор Каблешков”, 1991 г., )

[2] An. Boyadzhiev, „Menidzhmant na stroitelna firma“ 2005 g,.
( [2] Ан. Бояджиев, „Мениджмънт на строителна фирма“ 2005 г,. )

[3] Kolev Ch., Ikonomicheska efektivnost na geozashtitnite saorazheniya. – Stroitelstvo, S., 4/2005, str. 17-21,
( [3] Колев Ч., Икономическа ефективност на геозащитните съоръжения. – Строителство, С., 4/2005, стр. 17-21, )

[4] Lecheva Y., Kolev Ch., Osobenosti na plana za bezopasnost i zdrave pri ukrepvaneto na dalboki izkopi s vertikalni otkosi – Intern. Conf. on Civil Engineering, Design and Construction, „Sv.Sv.Konstantin i Elena”, Varna, 14-16.09.2006, CD – Section 10-11: Foundation of Buildings and Structures,
( [4] Лечева Й., Колев Ч., Особености на плана за безопасност и здраве при укрепването на дълбоки изкопи с вертикални откоси – Intern. Conf. on Civil Engineering, Design and Construction, „Св.Св.Константин и Елена”, Варна, 14-16.09.2006, CD – Section 10-11: Foundation of Buildings and Structures, )

[5] Kolev Ch., Metodika za barza otsenka na riska ot svlachishta v naseleni mesta i po transportnata infrastruktura – Sb. s dokl. ot Nats. nauchno-tehn. konferentsiya „Sastoyanie i ovladyavane na svlachishtnite i erozionnite protsesi v R.Balgariya”, Akad. Izdatelstvo „Prof. M.Drinov”. S, 2006, str. 195-201,
( [5] Колев Ч., Методика за бърза оценка на риска от свлачища в населени места и по транспортната инфраструктура – Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 195-201, )

[6] Tsitsas G., C. Kolev, L. Radoi, V. Petrila, Tehnical and Contractual Trends for Micro Tunneling Projects - Practical Experience from Romania and Bulgaria, Proceedings of the International Conference EBUILT - Towards a Sustainable Urban Environment held - 16-19 November 2016, Iasi, Romania,

[7]Babunska-Ivanova N., Ch. Kolev, Ikonomicheska efektivnost na komponentite na parvichnata oblitsovka pri transportni tuneli, Proceedings of the VIII INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE, ISSN:1314-6467, p.p.228-235, Varna, 2018
( [7]Бабунска-Иванова Н., Ч. Колев, Икономическа ефективност на компонентите на първичната облицовка при транспортни тунели, Proceedings of the VIII INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE, ISSN:1314-6467, p.p.228-235, Varna, 2018 )

[8]Kolev Ch., Kompleksni sistemi za geozashtita, Tehnika, S., 2007g., ISBN 978-954-03-0677-3,
( [8]Колев Ч., Комплексни системи за геозащита, Техника, С., 2007г., ISBN 978-954-03-0677-3, )

[9]Zafirova M. ”Vliyanie na PBZ za upravlenieto na riskovete pri obekti na transportnata infrastruktura”, nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” tom13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/,
( [9]Зафирова М. ”Влияние на ПБЗ за управлението на рисковете при обекти на транспортната инфраструктура”, научно списание “Механика Транспорт Комуникации” том13, 3 / 2015, https://mtc-aj.com/, )

[10]Zafirova M. ”Prilozhenie na mrezhovite grafitsi pri izgrazhdaneto na lineyni vodosnabditelni obekti”,nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”, 2 /2011, https://mtc-aj.com/,
( [10]Зафирова М. ”Приложение на мрежовите графици при изграждането на линейни водоснабдителни обекти”,научно списание “Механика Транспорт Комуникации”, 2 /2011, https://mtc-aj.com/, )

[11] Zafirova M. ”Varhu prilozhenieto na potochniya metod pri izgrazhdaneto na lineyni vodosnabditelni obekti”, NTsAN, sp.Selskostopanska tehnika”, kn.1, s. 155-160, 2010, ISSN 0037-1718,
( [11] Зафирова М. ”Върху приложението на поточния метод при изграждането на линейни водоснабдителни обекти”, НЦАН, сп.Селскостопанска техника”, кн.1, с. 155-160, 2010, ISSN 0037-1718, )

[12] Zafirova M. ”Izsledvane dyalovoto uchastie na tehnicheskite parametri na sistemite za kapkovo napoyavane varhu stoynostta im”, NTsAN, sp.Selskostopanska tehnika”, kn 5 – 6, s. 43-46, 2010, ISSN 0037-1718,
( [12] Зафирова М. ”Изследване дяловото участие на техническите параметри на системите за капково напояване върху стойността им”, НЦАН, сп.Селскостопанска техника”, кн 5 – 6, с. 43-46, 2010, ISSN 0037-1718, )

[13] Zafirova M.“Znachenieto na r. Dunav za operativna programa „Transport i transportna infrastruktura“, nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” , tom14, 3/2016, https://mtc-aj.com/
( [13] Зафирова М.“Значението на р. Дунав за оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, научно списание “Механика Транспорт Комуникации” , том14, 3/2016, https://mtc-aj.com/ )

[14] Zafirova M. M.Ikonomov “Predizvikatelstva pred zhelezopatniya sektor pri izpalnenie na operativna programa „transport i transportna infrastruktura“,nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”tom 15, 3/ 2017g.,
( [14] Зафирова М. М.Икономов “Предизвикателства пред железопътния сектор при изпълнение на оперативна програма „транспорт и транспортна инфраструктура“,научно списание “Механика Транспорт Комуникации”том 15, 3/ 2017г., )

[15]Zafirova M ”Faktori za utvarzhdavane na zhelezopatnata infrastruktura”, nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”, 3 / 2018, https://mtc-aj.com/
( [15]Зафирова М ”Фактори за утвърждаване на железопътната инфраструктура”, научно списание “Механика Транспорт Комуникации”, 3 / 2018, https://mtc-aj.com/ )

[16] Zafirova M.“ Proektat „ Via Karpatiya“ i operativna programa “Transport i transportna infrastruktura“ nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 15, 3 / 2017,
( [16] Зафирова М.“ Проектът „ Виа Карпатия“ и оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура“ научно списание “Механика Транспорт Комуникации”: том 15, 3 / 2017, )

[17] Zafirova M., „The role of human resources in the implementation of the investment policy in the railway infrastructure“ , XVIII International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia on October 11 – 12, 2018,

[18] Zafirova M., “The importance of the railway infrastructure in the Operational Program ”Transport and Transport Infrastructure”, IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”, Zlatibor, 28 June – 1 July 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките