Научен доклад ID 1852 : 2019/3
ПРИНОСЪТ НА УЧЕНИТЕ ОТ ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ В ПРИЛАГАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОКОД 7.1

Невена Бабунска-Иванова, Коста Костов

Еврокод е единна система от стандарти за проектиране на строителни конструкции в рамките на Европейския съюз (ЕС), която по силата на издадените Европейски директиви и национални регламенти е превърната в норма и е задължителна за прилагане. В настоящата публикация е направен обзор на теоретичните и приложни изследвания и практически занимания на учените от ВТУ “Тодор Каблешков“ през последните около десет години за овладяването, развитието и популяризирането на Еврокод 7.1 в практиката на строителните инженери в Република България и в учебните програми на студентите. Разгледани са няколко проблемни ситуации при подобряване на националното приложение към стандарта и е изтъкнат приносът на учените за усъвършенстване на тези документи. Проследени са публикациите, отразяващи проведените интересни моделни лабораторни и полеви изследвания, основани и позоваващи се на Еврокод. След което същите са анализирани и интерпретирани. Отделено е специално внимание на магистърската специалност по Геотехника и инженерна геология, изучавана във ВУЗ-а, където се разглеждат много подробно въпросите, касаещи системата от стандарти. Разгледана е накратко историята на Еврокод в Европа и Република България и е уточнено, че системата от европейски стандарти подлежат на периодична актуализация и усъвършенстване. Оценени са приносите на учените от ВТУ “Тодор Каблешков“ за овладяването и внедряването на новите знания и стандарти в учебния процес и за решаването на основни задачи от фундирането в съответствие с Еврокод 7.1.


почва конструкции носимоспособност стандарт подход.soil structures bearing capacity standard approach.Невена Бабунска-Иванова Коста Костов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolev Ch. Neobhodimost ot izbor na proekten podhod za Balgariya pri rabota s Evrokod 7, Sb. s dokladi ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Proektirane i stroitelstvo na sgradi i saorazheniya i prilozhenie na evrokodovete - DCB 2010“, 9–11 septemvri 2010, Varna, VSU “Chernorizets Hrabar”.
( [1] Колев Ч. Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, Сб. с доклади от Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете - DCB 2010“, 9–11 септември 2010, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. )

[2] Kolev Ch. Neobhodimost ot izbor na proekten podhod za Balgariya pri rabota s Evrokod 7, v.”Stroitel”, broy 43 ot 22.10.2010, str.24 – 25.
( [2] Колев Ч. Необходимост от избор на проектен подход за България при работа с Еврокод 7, в.”Строител”, брой 43 от 22.10.2010, стр.24 – 25. )

[3] Kolev Ch, M. Perikliyska, Dopirni tochki mezhdu Evrokod 7 i hidrotehnicheskoto stroitelstvo, “Vodno delo“, 3–4 / 2010, Seminar na BDGYa, Svetoven den na vodata, 22 mart 2010g., NTS – Sofiya.
( [3] Колев Ч, М. Периклийска, Допирни точки между Еврокод 7 и хидротехническото строителство, “Водно дело“, 3–4 / 2010, Семинар на БДГЯ, Световен ден на водата, 22 март 2010г., НТС – София. )

[4] Kolev Ch. Proektirane na plosko fundirane spored Evrokod 7 i sravnenie s dosegashnite balgarski normi – obshti ponyatiya, “Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, broy 3, statiya № 0546, str. V-70÷V-72, 2011.
( [4] Колев Ч. Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – общи понятия, “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0546, стр. V-70÷V-72, 2011. )

[5] Kolev Ch. Proektirane na plosko fundirane spored Evrokod 7 i sravnenie s dosegashnite balgarski normi – granichni sastoyaniya, “Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, broy 3, statiya № 0547, str. V-73÷V-77, 2011.
( [5] Колев Ч. Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните български норми – гранични състояния, “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 3, статия № 0547, стр. V-73÷V-77, 2011. )

[6] Ilov G. i dr. Rakovodstvo po Geotehnika, razraboteno saglasno iziskvaniyata na Evrokod 7 – Geotehnichesko proektirane, KIIP, ISBN 978-954-92275-8-1, 2011.
( [6] Илов Г. и др. Ръководство по Геотехника, разработено съгласно изискванията на Еврокод 7 – Геотехническо проектиране, КИИП, ISBN 978-954-92275-8-1, 2011. )

[7] Kolev Ch. Proektirane na ankeri spored novite evropeyski normi i sravnenie s dosegashnata ni praktika, Sb. s dokladi ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Proektirane i stroitelstvo na sgradi i saorazheniya i prilozhenie na evrokodovete - DCB 2010“, 9 – 11 septemvri 2010, gr. Varna, VSU “Chernorizets Hrabar”.
( [7] Колев Ч. Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика, Сб. с доклади от Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете - DCB 2010“, 9 – 11 септември 2010, гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. )

[8] Kolev Ch. Proektirane na ankeri spored novite evropeyski normi i sravnenie s dosegashnata ni praktika, v.”Stroitel”, broy 17 ot 29.04.2011.
( [8] Колев Ч. Проектиране на анкери според новите европейски норми и сравнение с досегашната ни практика, в.”Строител”, брой 17 от 29.04.2011. )

[9] Kolev Ch., A. Dimitrov, I. Anastasov. Podhodi za proektirane (DA) i chastni koefitsienti v darzhavite – chlenki na CEN, Seminar na Balgarskoto druzhestvo po zemna mehanika i geotehnichesko inzhenerstvo, 27.03.2014., Sofiya.
( [9] Колев Ч., А. Димитров, И. Анастасов. Подходи за проектиране (DA) и частни коефициенти в държавите – членки на CEN, Семинар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство, 27.03.2014., София. )

[10] Kolev Ch. The Bulgarian experience in preparing the National Annexes to Eurocode EN 1997 - BUILDING CAPACITIES FOR ELABORATION OF NDPs AND NAs OF THE EUROCODES IN THE BALKAN REGION, 4-5 November 2014, Skopje, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/...

[11] Kolev Ch. Nasipni konstruktsii ili zashto ima valni po nashite magistrali?, VTU „T. Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018.
( [11] Колев Ч. Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018. )

[12] Kolev Ch. Mehanika na stroitelnite pochvi, VTU „T. Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019.
( [12] Колев Ч. Механика на строителните почви, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019. )

[13] Kostova S. Printsipi za opredelyane na noseshtata sposobnost na zemnata osnova spored Evrokod 7, elektronno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, broy 2, statiya №0494, str. BG-6.1÷ BG-6.6, 2011.
( [13] Костова С. Принципи за определяне на носещата способност на земната основа според Еврокод 7, електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, брой 2, статия №0494, стр. BG-6.1÷ BG-6.6, 2011. )

[14] Kostova S. Izchislitelni metodi za opredelyane noseshtata sposobnost na zemnata osnova spored Evrokod 7 i balgarskite normi, HH mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”TRANSPORT 2011”, ISSN 1312-3823, broy 3, statiya №0550, str. V-89÷V-95, 2011.
( [14] Костова С. Изчислителни методи за определяне носещата способност на земната основа според Еврокод 7 и българските норми, ХХ международна научна конференция ”ТРАНСПОРТ 2011”, ISSN 1312-3823, брой 3, статия №0550, стр. V-89÷V-95, 2011. )

[15] Kostova S. Analiz na protsedurata za izchislenie na noseshtata sposobnost na zemnata osnova spored Evrokod 7, elektronno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 16, broy 1, statiya №1558, str. XIV-16÷ XIV-23, 2018.
( [15] Костова С. Анализ на процедурата за изчисление на носещата способност на земната основа според Еврокод 7, електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 16, брой 1, статия №1558, стр. XIV-16÷ XIV-23, 2018. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките