Научен доклад ID 1851 : 2019/3
АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПЪРВИЧНАТА ТУНЕЛНА ОБЛИЦОВКА

Невена Ивайлова Бабунска-Иванова

При строителството на тунели, за да се предпази подземния изкоп от обрушване и разрушаване под действието на планинския натиск и да се осигурят безопасни условия на труд до изграждането на постоянната облицовка на съоръжението е необходимо тунелния профил да се укрепи. Съвременните крепежни конструкции се включват като съставна част на постоянната облицовка и в този смисъл те се определят като първична облицовка.

Като основен елемент от тунелната конструкция, първичната облицовка трябва да изпълни предназначението си за сигурно и надеждно укрепване на тунелния профил. Видът на крепежната конструкция се избира основно според параметрите и особеностите на скалния масив.

Изпълнението на първичната облицовка след извършване на изкопа заема ключова роля при тунелите. От съществено значение е да се избере правилната крепежна конструкция, като се определят нейните параметрите, за да отговоря в най-пълна степен на геоложките условия на масива. Ето защо възниква необходимост да се анализират параметрите на отделните видове първична облицовка съгласно категорията и качеството на скалите при различни широчини на тунелния профил. Това е и предмета на настоящето изследване. При сравнителния анализ са използвани едни от най-новите разработки в сферата на тунелното строителство, включващи RMR и Q системите за класификация на скалните масиви. Извършени са регресионни анализи. Според представеното сравнение между параметрите на различните видове първична облицовка са направени съответните изводи и заключения.


тунели първична облицовка крепежна конструкция RMR Q.Key word: tunnels primary lining support system RMR Q.Невена Ивайлова Бабунска-Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov V. Proektirane i stroitelstvo na patishta, 588 s., ISBN–10:954-12-0124-4, Sofiya, VTU “T. Kableshkov“, 2012.
( [1] Николов В. Проектиране и строителство на пътища, 588 с., ISBN–10:954-12-0124-4, София, ВТУ “Т. Каблешков“, 2012. )

[2] Zafirova M. Proektat “Via Karpatiya“ i Operativna programa “Transport i transportna infrastruktura”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “TRANSPORT – 2017“, sp. “Mehanika Transport Komunikatsii“, tom 15, broy 3, statiya №1497, str. VIII-1÷VIII-6, ISSN 1312-3823, Sofiya, 2017.
( [2] Зафирова М. Проектът “Виа Карпатия“ и Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”, Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ – 2017“, сп. “Механика Транспорт Комуникации“, том 15, брой 3, статия №1497, стр. VIII-1÷VIII-6, ISSN 1312-3823, София, 2017. )

[3] Valkov R. Zhelezopatno stroitelstvo i sazdavane na zhelezopatna mrezha v Republika Balgariya, Sbornik dokladi 12-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU 2012, str. VI-60÷VI-64, ISSN 1314-071X, 2012.
( [3] Вълков Р. Железопътно строителство и създаване на железопътна мрежа в Република България, Сборник доклади 12-та международна научна конференция ВСУ 2012, стр. VI-60÷VI-64, ISSN 1314-071X, 2012. )

[4] Kolev Ch. Naturno izsledvane za vliyanieto na geolozhkite usloviya varhu deformatsiite na tunelnata oblitsovka, Mezhdunarodna konferentsiya „Rolyata na geomehanikata za ustoychivo razvitie na minnata industriya i grazhdanskoto stroitelstvo”, Sbornik dokladi, ІІІ – str.17÷24, Nesebar, 2007.
( [4] Колев Ч. Натурно изследване за влиянието на геоложките условия върху деформациите на тунелната облицовка, Международна конференция „Ролята на геомеханиката за устойчиво развитие на минната индустрия и гражданското строителство”, Сборник доклади, ІІІ – стр.17÷24, Несебър, 2007. )

[5] Kolev Ch. Kompleksni sistemi za geozashtita, Tehnika, ISBN 978-954-03-0677-3, str. 44÷50, Sofiya, 2007.
( [5] Колев Ч. Комплексни системи за геозащита, Техника, ISBN 978-954-03-0677-3, стр. 44÷50, София, 2007. )

[6] Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologist in Mining, Civil, and Petroleum Engineering, Wiley, 1989.

[7] Barton N., R. Lien, J. Lunde. Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mechanics 6, pp.189-236, Springer-Verlag, 1974.

[8] Babunska-Ivanova N. Opredelyane na vzaimovrazkata mezhdu RMR i Q sistemite pri stroitelstvoto na tuneli. XXII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “TRANSPORT – 2017“, sp. “Mehanika Transport Komunikatsii“, tom 15, broy 3, statiya №1503, str. VIII-35÷VIII-40, ISSN 1312-3823, Sofiya, 2017.
( [8] Бабунска-Иванова Н. Определяне на взаимовръзката между RMR и Q системите при строителството на тунели. XXII Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ – 2017“, сп. “Механика Транспорт Комуникации“, том 15, брой 3, статия №1503, стр. VIII-35÷VIII-40, ISSN 1312-3823, София, 2017. )

[9] Bieniawski Z.T. Tunnel Design by Rock Mass Classifications, Technical Report, 1990.

[10] Romana M. Update of 1989 Bieniawski’s RMR guidelines for tunnel excavation and support. Proceedings of EUROCK 2014 ISRM European Symposium, pp.1139÷1144, 2014.

[11] Grimstad E., N. Barton. Updating of the Q-System for NMT. Proceedings of the International Symposium on Sprayed Concrete, Fagernes, pp.46-66, Norway, 1993.

[12] Grimstad, E. i kolektiv. Rock Mass Quality Q Used in Designing Reinforced Ribs of Sprayed Concrete and Energy Absorption, NGI Pub., 2000.
( [12] Grimstad, E. и колектив. Rock Mass Quality Q Used in Designing Reinforced Ribs of Sprayed Concrete and Energy Absorption, NGI Pub., 2000. )

[13] Norwegian Geotechnical Institute. Using the Q-system. Rock mass classification and support design, 54p., NGI, Oslo, Norway, 2015, www.ngi.no.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките