Научен доклад ID 1850 : 2019/3
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВИСОКОСКОРОСТНО ДВИЖЕНИE – ИЗИСКВАНИЯ, ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

Юри Тодоров, Златин Крумов, Светослава Димитрова

Понятието високоскоростни железни пътища на практика се потвърждава през 1964 година, когато в Япония се въвежда в експлоатация първата специализирана железопътна магистрала Токио – Осака. Това събитие инициира конструктори и специалисти, работещи в областта на транспортните системи да търсят все по-ефективни решения за по-бърз и сигурен транспорт. Високоскоростните влакове имат явни предимства в сравнение с другите видове транспорт при масови превози на пътници на разстояния до 700–800 километра във вагони със седящи места и на разстояния 1500–2000 километра във вагони със спални места при осигуряване на нужното ниво на сигурност и комфорт на пътниците. С разрастването на високоскоростните железници по основните направления в много европейски и азиатски държави е налице преразпределение на пътниците в полза на високоскоростния железопътен транспорт, отличаващ се с висока степен на надеждност, нулеви емисии на вредни газове в атмосферата, безопасност за пътниците. Значително се намалява както времепътуването, като резултат от високите скорости, така и общото време за пътуване, тъй като обслужването на пътниците при тръгване и пристигане се извършва в непосредствена близост до центъра на населените места (градове).


високоскоростна железопътна инфраструктураhigh-speed railway infrastructureЮри Тодоров Златин Крумов Светослава Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Valkov R., Zhelezopatna infrastruktura na Republika Balgariya – nachalo, razvitie, sastoyanie i perspektivi, 140 str., S., 2012, ISBN 978-954-12-0213-5, (monografiya)
( [1] Вълков Р., Железопътна инфраструктура на Република България – начало, развитие, състояние и перспективи, 140 стр., С., 2012, ISBN 978-954-12-0213-5, (монография) )

[2] Valkov R.,Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha. Sbornik dokladi 12 mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU,2012 s.65-70. ISSN 1314-071X.
( [2] Вълков Р.,Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа. Сборник доклади 12 международна научна конференция ВСУ,2012 с.65-70. ISSN 1314-071X. )

[3] Valkov R., Perspektivi za razvitie na terminalite za kombinirani prevozi, sp. „Mehanika transport komunikatsii”, br 3/2, 2012, tom.10 № 0698 ISSN 1312-3823
( [3] Вълков Р., Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози, сп. „Механика транспорт комуникации”, бр 3/2, 2012, том.10 № 0698 ISSN 1312-3823 )

[4] Dimitrov D., Kirchev T., Zadacha za operativno upravlenie na transportnite punkto-ve, Sbornik dokladi na nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie, Transport - 2005, str. 1 – 59 – 1 - 62
( [4] Димитров Д., Кирчев Т., Задача за оперативно управление на транспортните пункто-ве, Сборник доклади на научна конференция с международно участие, Транспорт - 2005, стр. 1 – 59 – 1 - 62 )

[5] Dimitrova E, Dimitrov V, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, mezhdunarodna konferentsiya „AI 2016” Sbornik nauchni trudove, ISBN 1313-1850, rr.45-48
( [5] Димитрова Е, Димитров В, Системи за дистанционен мониторинг и управление на обекти в железопътния транспорт, международна конференция „АИ 2016” Сборник научни трудове, ISBN 1313-1850, рр.45-48 )

[6] Zafirova M., Kostov K., Prilozhenie na elektronnoto upravlenie v transportna-ta infrastruktura, nauchno spisanie „Mehanika , transport, komunikatsii” , ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/3, 2014 g.
( [6] Зафирова М., Костов К., Приложение на електронното управление в транспортна-та инфраструктура, научно списание „Механика , транспорт, комуникации” , ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014 г. )

[7] Ivanov R., Valkov R., Kombinirane na izmervaniya ot GPS i totalna stantsiya za tselite na geodezicheskoto osiguryavane na zhelezniya pat. Sbornik dokladi XІV Nauchna konferenstsiya s mezhdunarodno uchastie „Transport 2004”, VTU „T.Kableshkov”, S., 2004 s. 193-196, ISBN 954-12-0104-0
( [7] Иванов Р., Вълков Р., Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път. Сборник доклади XІV Научна конференсция с международно участие „Транспорт 2004”, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2004 с. 193-196, ISBN 954-12-0104-0 )

[8] Dimitrova E, Dimitrov V, Realization of a Simulation model of SKADA – a System for monitoring and Control of Metropolitan –Sofia, Acad. Journal „ Information Technologies and Control” , ISSN 1312-2622, DOI: 10.1515/ itc-2015-0003,Year XІ, No.4, 2013, рр.25-33

[9] Valkov R., Metropolitan in the Public Transport System of Sofia, XV Scientific – Expert Conference on Railways Railcon 12, Nis, Serbia, с. 85-87, ISBN 978-86-6055-028-8

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките