Научен доклад ID 1849 : 2019/3
ВИСОКОСКОРОСТНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА – НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ

Златин Крумов, Юри Тодоров

Доклада е изготвен на базата на анализа на много литературни източници и научни разработки. Същият дава достатъчно пълна и достоверна картина на създаването и развитието на скоростния и високоскоростния железопътен транспорт. В началото на доклада са посочени ръста на населението в световен мащаб и обективната необходимост при съвременните условия да се търсят възможности за удовлетворяване нуждите на хората от масов градски и междуградски транспорт и транспортни връзки между държавите. Железопътната система и в частност скоростната и високоскоростната са предизвикани да задоволят мащабните транспортни нужди на хората през XXI-ви век и да способстват за стабилното икономическо развитие и реализирането на актуалните принципи на нашето време за свободно движение на стоки и хора. Историята на транспорта и в частност на железопътния транспорт е тясно свързана с историята на развитието на обществото и с развитието на производителните сили. Техническото ниво и организацията на транспорта са в пряка зависимост от нивото на развитието на обществено-икономическата формация. Чрез тази зависимост е обоснован непрекъснатия стремеж за увеличаване на скоростта на движение на железопътните возила. Посочени са двете основни направления в световен мащаб по които се работи:

- Осигуряване на път с по-големи радиуси на кривите и по-голяма сигурност, чрез усъвършенстване конструкцията на горното строене на железния път,

- Конструиране на теглителни средства с по-голяма мощност и по-висока скорост на движение.

Пълно и точно са отразени постигнатите скорости от началната 24 мили/час (38,6 км/ч), преминавайки през своеобразния рубеж (скорост-мечта за това време – 1829 год), кръглите величини от 100 мили/час (160,9 км/ч). Проследено е развитието на тяговия подвижен състав във водещите в направление европейски страни – Англия, Франция, Германия, както и в САЩ и Япония.


железопътна инфраструктура високоскоростно движениеrailway infrastructure high-speed trafficЗлатин Крумов Юри Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D., Izsledvane yakosta na umora na elastichni kolela na koloosi na metrovagoni, sp. „Mehanika transport komunikatsii br. 12, 2018g., ISSN 1312-3823, tom 15, broy 3, 2017 g.
( [1] Атмаджова Д., Изследване якоста на умора на еластични колела на колооси на метровагони, сп. „Механика транспорт комуникации бр. 12, 2018г., ISSN 1312-3823, том 15, брой 3, 2017 г. )

[2] Atmadzhova D., Izsledvane na agala na ataka varhu bezopasnosta na dvizhenie na zhelezopatnata taliga, ISSN 1312-3823 , ISSN 2367-6620, tom 14, broy 3/3, 2016 g.
( [2] Атмаджова Д., Изследване на ъгъла на атака върху безопасноста на движение на железопътната талига, ISSN 1312-3823 , ISSN 2367-6620, том 14, брой 3/3, 2016 г. )

[3] Atmadzhova D., Modelirane na podvizhen sastav s tvardi i elastichni elementi, ISSN 1312-3823, broy 3, 2008 g. statiya № 0285
( [3] Атмаджова Д., Моделиране на подвижен състав с твърди и еластични елементи, ISSN 1312-3823, брой 3, 2008 г. статия № 0285 )

[4] Valkov R., Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha. Sbornik dokladi 12 mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU-2012, s.65-70. ISSN 1314-071X
( [4] Вълков Р., Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа. Сборник доклади 12 международна научна конференция ВСУ-2012, с.65-70. ISSN 1314-071X )

[5] Nikolov V., MODELIRANE I YaKOSTEN ANALIZ NA KOLOOSITE NA LOKOMOTIVI SERIYa, spisanie „Mehanika,Transport, Komunikatsii”, broy 3/3, tom 16, 2018 g, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620
( [5] Николов В., МОДЕЛИРАНЕ И ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОЛООСИТЕ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ, списание „Механика,Транспорт, Комуникации”, брой 3/3, том 16, 2018 г, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620 )

[6] Krastanov Kr., Georgieva P., Inteligentni transportni sistemi v oblasto na avtomobilniya transport i vrazka s ostnalite vidove transport, spisanie „Mehanika,Transport, Komunikatsii”, broy 3/3, tom 12, 2014 g, str. І-7-13, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620
( [6] Кръстанов Кр., Георгиева П., Интелигентни транспортни системи в областо на автомобилния транспорт и връзка с остналите видове транспорт, списание „Механика,Транспорт, Комуникации”, брой 3/3, том 12, 2014 г, стр. І-7-13, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620 )

[7] Visokoskorostnoy nazemnyy transport mira, izd. Dnepropetrovskogo natsionalnogo universiteta, 2009 g.
( [7] Високоскоростной наземный транспорт мира, изд. Днепропетровского национального университета, 2009 г. )

[8] Skorostnoy i visokoskorostnoy zheleznodorozhnyy transport, Sankt Peterburg, 2001 g.
( [8] Скоростной и високоскоростной железнодорожный транспорт, Санкт Петербург, 2001 г. )

[9] Atmadzhova D., Mihalev M., Automated calculation of durability of elements from rolling stock, ISSN 1312¬-3823, issue 3, 2011, article № 0584

[10] Dimitrova E, Dimitrov V, Realization of a Simulation model of SKADA – a System for monitoring and Control of Metropolitan –Sofia, Acad. Journal „ Information Technologies and Control” , ISSN 1312-2622, DOI: 10.1515/ itc-2015-0003,Year XІ, No.4, 2013, рр.25-33

[11] Nikolov, V., RELIABILITY INDICATORS OF THE BRAKE DISTRIBUTORS KE 1 FOR ROLLING STOCK IN OPERATION, IX International Conference ”Heavy Machinery - HM 2017”, Zlatibor, 28 June – 1 July 2017.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките