Научен доклад ID 1848 : 2019/3
ХАРМОНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ 1299/2014

Милчо Лепоев, Владимир Жеков

Докладът разглежда характеристиките, подлежащи на оценка при проверка за съответствие по подсистема Инфраструктура и съответствието им с националните нормативни документи. Разгледани са отворените въпроси, при които не е налично съответствие, въпроси, които изискват доуточняване, както и случаите на съвместимост. На база на извършения анализ са направени препоръки за изменения и допълнения в националните нормативни документи за хармонизация с изискванията на Регламент 1299/2014 от 18 ноември 2014 относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсисистема ”Инфраструктура” на железопътната система на Европейския съюз.


Регламент 1299/2014 оперативна съвместимост ТСОС Инфраструктура нормативни документи железен пътRegulation 1299/2014 interoperability TSI infrastructure regulatory documents railwayМилчо Лепоев Владимир Жеков

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2008/57/EO na evropeyskiya parlament i na saveta ot 17 yuni 2008 godina otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Obshtnostta (prerabotena versiya), Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 18.7.2008 g
( [1] Директива 2008/57/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия), Официален вестник на Европейския съюз, 18.7.2008 г )

[2] REGLAMENT (ES) № 1299/2014 NA KOMISIYaTA ot 18 noemvri 2014 godina otnosno tehnicheskite spetsifikatsii za operativna savmestimost po otnoshenie na podsistemata „infrastruktura“ na zhelezopatnata sistema v evropeyskiya sayuz Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz. 2014 g.
( [2] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „инфраструктура“ на железопътната система в европейския съюз Официален вестник на Европейския съюз. 2014 г. )

[3] REGLAMENT (ES) № 1315/2013 NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 11 dekemvri 2013 godina otnosno nasokite na Sayuza za razvitieto na transevropeyskata transportna mrezha, 2013 g
( [3] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1315/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, 2013 г )

[4] NAREDBA № 55 ot 29 yanuari 2004 g. za proektirane i stroitelstvo na zhelezopatni linii, zhelezopatni gari, zhelezopatni prelezi i drugi elementi ot zhelezopatnata infrastruktura
( [4] НАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура )

[5] Naredba №58 ot 2006g. za pravilata za tehnicheska eksploatatsiya, dvizhenieto na vlakovete i signalizatsiyata v zhelezopatniya transport
( [5] Наредба №58 от 2006г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт )

[6] Zhekov, V., Opredelyane na stoynostite na proektnata ekvivalentna konichnost za harakterni profili na relsite, izpolzvani v balgarskata zheleznitsa. Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“ tom 16, broy 1, 2018 g.
( [6] Жеков, В., Определяне на стойностите на проектната еквивалентна коничност за характерни профили на релсите, използвани в българската железница. Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“ том 16, брой 1, 2018 г. )

[7] Zhekov, V., Analiz na rezultatite ot izsledvane na proektnata ekvivalentna konichnost za harakterni profili v tramvayniya relsov pat i konventsionalnata zheleznitsa. Nauchno-tehnicheska konferentsiya na Nauchno-tehnicheskiya sayuz, Sofiya, 2018g.
( [7] Жеков, В., Анализ на резултатите от изследване на проектната еквивалентна коничност за характерни профили в трамвайния релсов път и конвенционалната железница. Научно-техническа конференция на Научно-техническия съюз, София, 2018г. )

[8] БДС EN 15273-3:2013. Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges

[9] Rail Industry Guidance Note, GIGN7608Guidance on the Infrastructure Technical Specification for Interoperability, 2016

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките