Научен доклад ID 1846 : 2019/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИРАЧНАТА СИЛА И ОЦЕНКА НА ОПАСНИТЕ УЧАСТЪЦИ ПО ЖП МРЕЖАТА НА РБ

Стойо Тодоров, Кина Куцарова

Методиката за определяне на спирачната сила съгласно, изискванията на международния съюз на железниците UIC, се различава от преподаваната у нас. В Университета по архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на проектирането на трасето на железопътни линии, се преподава изчисляване на теглителната, съпротивителните и спирачни сили по нагледен и лесен за прилагане начин. За спирачната сила той се основава на триенето на калодки по бандажа на колелото. При преминаване на руски вагони през гранични преходи към ЕС се налага да се премине към системата на UIC. Това става с приравнителни таблици.

Основна част от техническите характеристики на спирачната система на вагоните за международни съобщения е спирачната маса. Тя определя ефективността на действието спирачната сила и служи за определянето на допустимата скорост при експлоатация. При пътническите вагони все повече се срещат и дискови спирачки, което е още едно основание за осъвременяване на методиката.

Опасните участъци при използване на спирачна сила са тези, където има съсредоточени големи надолнища. ”Продължително надолнище” е отсечка от железния път с надлъжен профил над 14‰ спускане с дължина, равна или по-голяма от предсигналното спирачно разстояние [1].


проектиране на жп линии спирачен режим опасни участъциrailway track design braking mode hazardous sections on trackСтойо Тодоров Кина Куцарова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba 58 ot 2.08.2006 g. za pravilata za tehnicheskata eksploatatsiya, dvizhenieto na vlakovete i signalizatsiyata v zhelezopatniya transport, izdadena ot ministara na transporta, obn., DV, br.73 ot 5.09.2006 g., izm., br.88 ot 2007 g., izm. i dop., br.43 ot 2009 g., br.68 ot 2014 g., i br.97 ot 23.11.2018 g., v sila ot 24.02.2019 g.
( [1] Наредба 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр.73 от 5.09.2006 г., изм., бр.88 от 2007 г., изм. и доп., бр.43 от 2009 г., бр.68 от 2014 г., и бр.97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г. )

[2] Nikolov V., Todorov S., Patishta i zhelezopatni linii, uchebnik, UASG, ISBN 978-954-12-0205-0, 2011 g., 471 str.
( [2] Николов В., Тодоров С., Пътища и железопътни линии, учебник, УАСГ, ISBN 978-954-12-0205-0, 2011 г., 471 стр. )

[3] Grebenyuk P.T., Pravila tormoznyh raschetov, Intekst, Moskva 2004, ISBN 5-89277-051-6, 112 str.
( [3] Гребенюк П.Т., Правила тормозных расчетов, Интекст, Москва 2004, ISBN 5-89277-051-6, 112 стр. )

[4]UIC Leaflet 544-1: Brakes - breaking performance

[5] DIN EN 14531-1:2005: Railway applications - Methods for calculation of stopping distances, slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms, May 2005,

[6] DIN EN 14531-6:2009: Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilisation braking - Part 6: Step by step calculations for train sets or single vehicles

[7] Reglament (ES) N1302/2014 COMMISSION REGULATION (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union, Official Journal of the European Union, L 356/228-393
( [7] Регламент (ЕС) N1302/2014 COMMISSION REGULATION (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union, Official Journal of the European Union, L 356/228-393 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките