Научен доклад ID 1842 : 2019/3
СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИНЖЕНЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ОБЛАЧНА СРЕДА

Неделчо Ганчовски

Разработването на софтуер за инженерни изчисления, с класическа десктоп архитектура, изисква значително време и инвестиции, съвместна работа на софтуерни и инженерни специалисти и поддръжка на различни компютърни конфигурации и операционни системи. Всички тези проблеми са решени чрез изграждане на иновативна софтуерна платформа за инженерни изчисления в облачна среда, с богат набор от математически функции, числени методи, мерни единици и др. Те са достъпни чрез специално разработен за целта програмен език, предназначен за инженери без специални познания по програмиране. Описанието на всяка задача става чрез формули, текстове, схеми и прости команди, които се транслират от платформата в работещи програми. Тя генерира интерфейс за попълване на входни данни, изчислява резултатите и ги отпечатва във вид на професионално оформена записка. Настоящият доклад дава кратко описание на концепцията, архитектурата и начина на работа на платформата. Разгледани са и теоретичните основи, методи и алгоритми, използвани за разработването на програмния език и самата платформа.


облачни изчисления формални езици генеративни граматики теория на автоматите транслация изчислимост лексически и синтактичен анализ числени методи мерни единициcloud computing formal languages generative grammars automata theory translation Неделчо Ганчовски

BIBLIOGRAPHY

[1] Roger Jennings, ”Cloud Computing with the Windows Azure Platform”, Wrox, October 2009, ISBN 9780470506387

[2] Noam Chomsky, ”Three models for the deion of language”, IRE Transactions on Information Theory (2), 1956: 113–124. doi:10.1109/TIT.1956.1056813

[3] Noam Chomsky, ”Chapter 12: Formal Properties of Grammars”, In Luce, R. Duncan, Bush, Robert R., Galanter, Eugene (eds.). Handbook of Mathematical Psychology Vol II. John Wiley and Sons, Inc. pp. 323–418, 1963

[4] Krasimir Manev, „Uvod v diskretnata matematika“, V-to izd., KLMN, 2012, ISBN: 9789545351365
( [4] Красимир Манев, „Увод в дискретната математика“, V-то изд., КЛМН, 2012, ISBN: 9789545351365 )

[5] Stanev I., K. Krachanov, V. Valeva, „Ezikovi protsesori. Tomove 1-2“, Rusenski Universitet “A. Kanchev”, 1998, ISBN 954-712-027-1
( [5] Станев И., К. Крачанов, В. Вълева, „Езикови процесори. Томове 1-2“, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1998, ISBN 954-712-027-1 )

[6] Michael Sipser, ”Introduction to the Theory of Computation”, 1st. Cengage Learning. ISBN 0-534-94728-X. ”The Church-Turing Thesis (Page 130)” , 1997

[7] Robin Hunter, “Design and Construction of Compilers (Wiley Series in Computing) 1st Edition”, John Wiley & Sons, 1982, ISBN 978-0471280545

[8] Edsger W. Dijkstra, ”Algol 60 translation: An Algol 60 translator for the x1 and Making a translator for Algol 60”, Research Report 35, Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1961

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките