Научен доклад ID 1835 : 2019/3
МОДЕЛИРАНЕ И ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА ШАРНИРЕН БОЛТ ОТ РЕСОРНОТО ОКАЧВАНЕ НА ЧЕТИРИОСЕН ТОВАРЕН ВАГОН ТИП Тamns

Васко Николов

В доклада е направен задълбочен якостен анализ на натоварванията, действащи върху шарнирния болт от ресорното окачване на четириосен товарен вагон тип Тamns с подвижен покрив за превоз на насипни товари и оказващи влияние върху якостните характеристики на този особено важен за безопасността на движението елемент от конструкцията на този тип вагони, експлоатирани от частни превозвачи у нас, както и на причините за счупване на тези елементи по време на експлоатация. Представено е описание на ресорното окачване на този тип вагони, като са посочени и описани основните елементи, които го изграждат. Характеризиран е типът на ресорното окачване и силите, действащи върху него. Показана е схема на натоварването на шарнирния болт по време на експлоатация и са описани силите, които действат, както и мястото им на прилагане в листовия ресор. Изброени са изискванията, на които трябва да отговарят тези важни за безопасността на движението елементи. Извършено е моделиране, якостен и деформационен анализ на конструкцията по метода на крайните елементи. Посочени са стойностите на отделните параметри на анализа и местата, в които се получават екстремните такива. Резултатите са сравнени с получените откази по време на експлоатация. Дадени са препоръки за отстраняване и намаляване на откази от подобен характер.


вагони ресорно окачване ходова част якостен анализ безопасност на движението метод на крайните елементи.wagons suspension chassis strength analysis traffic safety finite element method.Васко Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D., The Bulgarian State Railways experience in determining fatigue strength of rolling stock structures, XVI Conference RAILCON‘14 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering October, 2014, pp.69-72, 2014г.

[2] Petrović D., Atmadzhova D., Bižić M., Advantages of rubber-metal elements in suspension of railway vehicles, IIIrd International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2014, 28- 30 April, Split, Croatia, 2014, pp.491-497, 2014г.

[3] Petrović D., Bižić M., Atmadzhova D, APPLICATION OF RUBBER ELASTIC ELEMENTS IN SUSPENSION OF RAILWAY VEHICLES, Elektronno spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii” t. 15, br.3, reg. No: 1490, str. ІІ-17 do ІІ-22, ISSN N2367-6620, 2017 VІ 44- VІ 51.
( [3] Petrović D., Bižić M., Atmadzhova D, APPLICATION OF RUBBER ELASTIC ELEMENTS IN SUSPENSION OF RAILWAY VEHICLES, Електронно списание ”Механика Транспорт Комуникации” т. 15, бр.3, рег. No: 1490, стр. ІІ-17 до ІІ-22, ISSN N2367-6620, 2017 VІ 44- VІ 51. )

[4] Petrovic, D., Bizic, M., Experimental testing of dynamic behavior of railway vehicles, XXIV MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa „TRANSPORT 2019“, 3-5 oktomvri 2019 g.
( [4] Petrovic, D., Bizic, M., Experimental testing of dynamic behavior of railway vehicles, XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСПОРТ 2019“, 3-5 октомври 2019 г. )

[5] Petrovic, D., Soskic, Zl., Bogojevic, N., Rakanovic, R., Work Regime of DDam Wagon Parabolic Sprigs, FME Transactions, Belgrade, 2003.

[6] Safety issues regarding wagons Laagrss, Office for the Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and Rail (SIA/NIM PT)

[7] Stiepel M. St. Zeipel, Freight Wagon Running Gears with Leaf Spring and Ring Suspension, Alstom, 2004.

[8] Atmadzhova D., Nikolov V., MODELIRANE I SRAVNITELEN YaKOSTEN ANALIZ NA RAZLIChNI KONSTRUKTsII LISTOVI RESORI ZA DVUOSNI TOVARNI VAGONI, MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa „TEHNIKA I STROITELNI TEHNOLOGII V TRANSPORTA – 2018” 13-15 septemvri 2018 g., 2018g. t. 16, br.3/3, reg. No: 1675, str. VІ-27 do VІ-35.
( [8] Атмаджова Д., Николов В., МОДЕЛИРАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВИ РЕСОРИ ЗА ДВУОСНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2018” 13-15 септември 2018 г., 2018г. т. 16, бр.3/3, рег. No: 1675, стр. VІ-27 до VІ-35. )

[9] Valkov R., Zl. Krumov, Usavarshenstvani konstruktsii zhelezen pat, Sbornik dokladi na nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „International Conference 2006“ VSU „L. Karavelov“, S., 2006, s. 49-53, ISBN 10-954-331-010-6, ISBN 13-978-954-331-010-4
( [9] Вълков Р., Зл. Крумов, Усъвършенствани конструкции железен път, Сборник доклади на научна конференция с международно участие „International Conference 2006“ ВСУ „Л. Каравелов“, С., 2006, с. 49-53, ISBN 10-954-331-010-6, ISBN 13-978-954-331-010-4 )

[10] Valkov R., Todorov Yu., Ikonomov M. Zavisimost mezhdu tehnicheskoto sastoyanie na zhelezniya pat i eksploatatsionnata skorost na podvizhniya sastav. Sp. „ Mehaniha, transport, komunikatsii“, br. 12, 2018 g., ISSN 1312-3823
( [10] Вълков Р., Тодоров Ю., Икономов М. Зависимост между техническото състояние на железния път и експлоатационната скорост на подвижния състав. Сп. „ Механиха, транспорт, комуникации“, бр. 12, 2018 г., ISSN 1312-3823 )

[11] Okonchatelen doklad ot razsledvane na zhelezopatno proizshestvie – deraylirane na tovaren vlak № 30560 mezhdu garite Gavrailovo – Shivachevo – Tvarditsa na 26.01.2019 g.
( [11] Окончателен доклад от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак № 30560 между гарите Гавраилово – Шивачево – Твърдица на 26.01.2019 г. )

[12] Penchev Ts. i Atmadzhova D.,”Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika” , VTU ”T. Kableshkov”, 2007g.
( [12] Пенчев Ц. и Атмаджова Д.,”Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника” , ВТУ ”Т. Каблешков”, 2007г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките