Научен доклад ID 1828 : 2019/3
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БОРДОВИ КРАНОВЕ

Цветелин Цветков

Предложена е методика за оценка на риска при експлоатация на бордови кранове. Процедурата оценка на риска се състои в съпоставяне на разкритите опасности с критериите за приемлив риск. Най-напред се определят условията на работа на крана, неговото състояние и групата на режима на работа. След това се извършва идентификация на опасностите, възникващи при експлоатация с разкриване на всички възможни откази и предизвикващите ги причини (съгласно указанията на Европейския стандарт – EN 12999:2019 – Бордови кранове). Дефектите са класифицирани по два признака: място на възникване и причина за възникване, а вероятностния анализ на безопасността се извършва с метода за анализ на видовете откази и тяхната критичност (FMECA).

Качествената оценка на честотите на неблагоприятното събитие се заключава в позоваване на литературен източник на експертна оценка на група специалисти в дадената област. Методът на експертната оценка на честотите на неблагоприятното събитие се свежда до статистическа обработка на бални оценки на групата квалифицирани специалисти – експерти, отговорили на пет въпроса за относителната тежест на значимите опасности установени при тяхната идентификация. Въз основа на получения индекс на опасностите, се определят качествените и количествени показатели на честотите на неблагоприятното събитие.

В заключение са направени препоръки за намаляване на риска при експлоатация на бордови кранове.


безопасност бордови кранове експертна оценка и анализ на рискаsafety loader cranes expert evaluation and risk analysisЦветелин Цветков

BIBLIOGRAPHY

[1] Antsev V.Yu. i dr., Defekty i otkazy avtomobilnyh kranov, Izvestiya TulGU., Tehnicheskie nauki, 2016, vypusk 7, ch.1, str. 88-92.
( [1] Анцев В.Ю. и др., Дефекты и отказы автомобильных кранов, Известия ТулГУ., Технические науки, 2016, выпуск 7, ч.1, стр. 88-92. )

[2] Bragin V.V, F. Chabon, Otsenka riska i posledstviy otkazov kompleksnoy sistemy, konstruktsii, protsessov, Yaroslavl, 1997.
( [2] Брагин В.В, Ф. Чабон, Оценка риска и последствий отказов комплексной системы, конструкции, процессов, Ярославль, 1997. )

[3] Lagerev A.V. i dr., Otsenka riska pri eksploatatsii samohodnyh gruzopodaemnih kronov strelovoga tipa v usloviyah nedostatochnoy informatsii, Nauchno-tehnicheskiy vestnik Bryanskogo GU, 2017, №2.
( [3] Лагерев А.В. и др., Оценка риска при эксплоатации самоходных грузоподъемних кронов стреловога типа в условиях недостаточной информации, Научно-технический вестник Брянского ГУ, 2017, №2. )

[4] Lagerev I.A., A.V. Lagerev Sovremennaya teoriya manipulyatsionnyh sistem mobilnyh mnogotselevyh transportno-tehnologicheskih mashin i kompleksov. Konstruktsii i usloviya eksploatatsii, Bryansk, RIO BGU, 2018
( [4] Лагерев И.А., А.В. Лагерев Современная теория манипуляционных систем мобильных многоцелевых транспортно-технологических машин и комплексов. Конструкции и условия эксплоатации, Брянск, РИО БГУ, 2018 )

[5] Korotkiy A.A., Upravlenie promyshlenoy bezopastyu podemnyh sooruzheniy, Vestnik Vladikavkaskogo nauchnogo tsentra, tom 8, №3, 2008 g., 65-73 s.
( [5] Короткий А.А., Управление промышленой безопастью подемных сооружений, Вестник Владикавкаского научного центра, том 8, №3, 2008 г., 65-73 с. )

[6] Kotelnikov V.S., A.A. Korotkiy i dr. Diagnostika i risk-analiz metallicheskih konstruktsiy gruzopodemnyh kranov, YuRGTU, Novocherkassk, 2006, 4,5,6 s.
( [6] Котельников В.С., А.А. Короткий и др. Диагностика и риск-анализ металлических конструкций грузоподьемных кранов, ЮРГТУ, Новочеркасск, 2006, 4,5,6 с. )

[7] Kotsev N., L. Lazov, Bezopasnost i otsenka na riska pri tovaropodemni kranove, NKMU po Aviatsionna, avtomobilna i zhelezopatna tehnika i tehnologii, BulTrans – 2014, Sozopol, sbornik dokladi, 110-114 s.
( [7] Коцев Н., Л. Лазов, Безопасност и оценка на риска при товароподемни кранове, НКМУ по Авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, BulTrans – 2014, Созопол, сборник доклади, 110-114 с. )

[8] GOST R ISO/MEK 31010-2011 Metody otsenki riska. M., Standartinform, 2012.
( [8] ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Методы оценки риска. М., Стандартинформ, 2012. )

[9] GOST R 51901.12-2007 Metod analiza vidov i posledstviy otkozov, M., Standartinform, 2008.
( [9] ГОСТ Р 51901.12-2007 Метод анализа видов и последствий откозов, М., Стандартинформ, 2008. )

[10] prEN 12999:2019 Cranes – loader cranes, March 2019

[11] Boris Petkov, The influence of the stiffness coefficient of the hydraulic liquid on the dynamical behaviour of the system “hydraulic cylinder – load”, II International Scientific and Practical Conference ”Methodology of Modern Research, “World science” (March 28 – 29, 2016, Dubai, UAE), ISSN 2413-1032х

[12] P.Zahariev, B. Petkov, E. Yonchev, V. Vasilev , Zashtita ot sblaskvane na dva kranovi mehanizmi raboteshti na obsht relsov pat, H11 Nauchna Konferentsiya s Mezhdunarodno Uchastie „TRANSPORT 2002”, str. 405-409.h
( [12] П.Захариев, Б. Петков, Е. Йончев, В. Василев , Защита от сблъскване на два кранови механизми работещи на общ релсов път, Х11 Научна Конференция с Международно Участие „ТРАНСПОРТ 2002”, стр. 405-409.х )

[13] G.Petkova, Pl.Tashev, El.Tasheva ”Analiz na vazmozhnostite za mehanizatsiya i avtomatizatsiya na zavarachnite tehnologii pri izpolzvane na razlichni metodi na zavaryavane”, Nauchna konferentsiya ”Dni na bezrazrushitelen kontrol 2015” - Nauchni izvestiya tom XXIII, broy2, Yuni 2015, 2015g.
( [13] Г.Петкова, Пл.Ташев, Ел.Ташева ”Анализ на възможностите за механизация и автоматизация на заваръчните технологии при използване на различни методи на заваряване”, Научна конференция ”Дни на безразрушителен контрол 2015” - Научни известия том XXIII, брой2, Юни 2015, 2015г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките