Научен доклад ID 1827 : 2019/3
МЕТОДИКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С РАБОТНАТА СРЕДА

Борис Петков, Емил Йончев

Лабораторните нестандартизирани методи за определяне на динамичните характеристики на строителни машини при взаимодействието им с работната среда дават възможност да се определят коефициентите на еластичност (възстановяемост) и коефициентите на демпфериране (вискозност) на почви и насипни материали. Гореспоменатите съображения дават основание да бъдат определени като подходящи Лабораторните нестандартизирани методи – честотен и деформационен като база за разработване на методика за провеждане на експерименти за определяне на коефициентите на демпфериране и еластичност на почвите и насипните материали.


Строителни машини динамични характеристики почви насипни материали коефициент на еластичност коефициент на демпфериране.dynamic characteristics soils bulk materials coefficient of elasticity damping factor.Борис Петков Емил Йончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Galina Petkova, Analiz na metodite za opredelyane na dinamichnite harakteristiki na stroitelni mashini pri vzaimodeystvieto im s rabotnata sreda, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, Sofiya, 2019 g.
( [1] Галина Петкова, Анализ на методите за определяне на динамичните характеристики на строителни машини при взаимодействието им с работната среда, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, София, 2019 г. )

[2] Jens Borg, Andres Engstrom. Dynamic behavior of a soil compaction tamping machine. Master’s degree thesis, University of Karlskrona, Sweden, 1997

[3] Harry M. Coyle, Gary C. Gibson Z. Empirical damping constants for sands and clays. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, https://vulcanhammer.info/

[4] Smith, E. A. L.. Pilc Driving Analysis by the Wave Equation. Transactions. ASCE. Val. 127,Proc. Paper 3306, Part I. 1962.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките