Научный доклад ID 1825 : 2019/3
ЧИСЛЕНО РЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО НА МОНТАЖНА КОЛОНА ОТ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТРЕЛОВИ КРАН

Небойша Здравкович, Миле Савкович, Горан Маркович,Драган Пръшич, Горан Павлович

Кранът, монтиран на колона, е един от най-често използваните видове кран в производствените съоръжения. Следователно, има голямо разнообразие от дизайни, в съответствие с много различни изисквания за височина на повдигане, обхват, капацитет на полезно натоварване, опции за задвижване и т.н. капацитет при максималния обхват. В статията е представено численото решение за отклонението, получено чрез метода на крайните разлики (FDM) и MATLAB код, и неговото сравнение с аналитичните модели, предложени от няколко автори, и анализа на крайните елементи (FEA). Сравнението между представеното числено решение и други подходи е направено за отклонението на върха на стрелата. Получените резултати са много близки до някои аналитични модели и особено до резултатите от FEA. В заключение са дадени предимствата и недостатъците на представения подход.


монтажта колона стрелови кран отклонение (завъртане) метод на крайните разликиcolumn-mounted jib crane deflection finite difference method.Небойша Здравкович Миле Савкович Горан МарковичДраган Пръшич Горан Павлович

BIBLIOGRAPHY

[1] Krastanov K., Kotzev N. On the causes of accidents with cranes, MTC, Vol.10, 3/2 ISSN 1312-38-23, pp. BG-5.17 – 5.21, 2012

[2] Petkov B., Process Control Systems for Railway Construction Machines, TEMPT, 2001

[3] Chaudhary S. A., Khan N.S., A review paper on structural analysis of cantilever beam of jib crane, International Journal of Engineering Research and General Science, (2015), Vol 3, No 3, p.p. 612-615.

[4] Kolev P., Dynamic Analysis Methods, T. Kableshkov University of Transport, 2015

[5] Hadžikadunić F., Vukojević N., Huseinović S., An analysis of jib crane constructive solution in exploitation, 12th International Research/Expert Conference, ``Trends in the Development of Machinery and Associated Technology`` TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26–30 August, (2008).

[6] Yuan W., Kim B., Chen C., Lateral–torsional buckling of steel web tapered tee-section cantilevers, Journal of Constructional Steel Research, (2013), Vol 87, p.p. 31-37.

[7] Andrade A., Providência P., Camotim D., Elastic lateral-torsional buckling of restrained web-tapered I-beams, Computers and Structures, (2010), Vol 88, p.p. 1179-1196.

[8] Rajmane S.M., Jadhav A., Finite element analysis of jib crane, International journal of innovative research in technology , Volume 2, Issue 6, (2015), p.p. 404-407

[9] Gandhare K., Thute V., Design Optimization of Jib Crane Boom Using Evolutionary Algorithm. International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Volume 3, Issue 4, (2015), p.p. 5-8

[10] Yawale P., Khandare N., Effect of Length of Boom Support Leg on Free Standing Jib Crane, International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Volume 4, Issue 5, (2016), p.p. 19-23.

[11] Vakani C.A., Jani S.S., Analysis and Optimization of 270° Jib Crane Deflection: A Review, IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, Volume 2, Issue 10, (2014), p.p. 471-473

[12] Kiranalli S.S., Patil N.U., Jib Crane Analysis using FEM. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, Volume 3, Issue 4, (2015), p.p. 185-189

[13] Khetre S.N., Chaphalkar S. P., Meshram A., Modelling and stress analysis of column bracket for rotary jib crane, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 5, Issue 11, (2014), p.p. 130-139

[14] Gašić V., Zrnić N., Rakin M., Consideration of a moving mass effect on dynamic behaviour of a jib crane structure, Technical Gazette, Vol. 19, Issue 1, (2012), pp. 115-121.

[15] Ma X., Wang H., Column Jib Crane Based on ANSYS Analysis of Static Stiffness and Improving Measures, Progress in Advanced Manufacturing Technologies, Volume 522, (2012), pp. 485-489

[16] Pavlović G., Gašić M., Savković M., Zdravković N., Marković G., Comparative analysis of the models for determination of deflection in the column-mounted jib crane structure, XXIII International Scientific Conference TRANSPORT 2017, Sofia, October 12-14, (2017).

[17] Ivanov A., Modeling Dynamic Problems with MATLAB, ISBN 978-954-323-837-8, Avangard Prima Publishing House, Sofia, 2011, ISBN 978-954-323-837-8, 2011

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie