Научен доклад ID 1824 : 2019/2
ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Детелин Василев

Професионално направление 5.13 Общо инженерство е направлението, в което се провежда обучение по многобройни и разнообразни специалности от областта на техническите науки. Това са преди всичко интердисциплинарни специалности, както и такива които трудно биха си намерили място в някое от останалите дванадесет професионални направления от областта на техническите науки. Почти няма висше училище специализирано в областта на техническо образование, което да не провежда обучение по специалности от това професионално направление. Това прави сравняването на обучението по специалностите от 5.13 трудно.

Във Висшето транспортно училище се провежда обучение по специалност „Индустриален мениджмънт” в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, която е една от най-често срещаните. Това е специалност, която съчетава технологически и икономически знания и търсена от кандидат-студентите.

В работата се разглеждат в сравнителен план висшите училища в България, в които се провежда такова обучение, основните звена, както и броят на специалностите по образователно-квалификационни степени и форми на обучение. Разглеждат се тенденциите и се предлага визия за бъдещото развитие на това професионално направление. Специално се разглежда спецификите при обучение в специалност „Индустриален мениджмънт”.


общо инженерство висши училища индустриален мениджмънтgeneral engineering higher education industrial managementДетелин Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Postanovlenie № 125 na MS ot 24.06.2002 g. za utvarzhdavane na Klasifikator na oblastite na visshe obrazovanie i profesionalnite napravleniya, DV br. 64 ot 2.07.2002 g. (Postanovlenie № 125 na MS ot 24.06.2002 g. za utvyrzhdavane na Klasifikator na oblastite na visshe obrazovanie i profesionalnite napravleniia, DV br. 64 ot 2.07.2002 g.),
( [1] Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, ДВ бр. 64 от 2.07.2002 г. (Postanovlenie № 125 na MS ot 24.06.2002 g. za utvyrzhdavane na Klasifikator na oblastite na visshe obrazovanie i profesionalnite napravleniia, DV br. 64 ot 2.07.2002 g.), )

[2] Natsionalna agentsiya za otsenyavane i akreditatsiya, Obobshtavashti dokladi na profesionalnite napravleniya. 2018 g. (Nacionalna agenciia za oceniavane i akreditaciia, Obobshtavashti dokladi na profesionalnite napravleniia. 2018 g.),
( [2] Национална агенция за оценяване и акредитация, Обобщаващи доклади на професионалните направления. 2018 г. (Nacionalna agenciia za oceniavane i akreditaciia, Obobshtavashti dokladi na profesionalnite napravleniia. 2018 g.), )

[3] Varadinova J.,”A methodology for conducting surveys in Universities as regards the quality of learning”, XIII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Menidzhmant i inzhenering ’15”, gr. Sozopol, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU - Sofiya, 2015g. (XIII Mezhdunarodna nauchna konferenciia “Menidzhmynt i inzhenering ’15”, gr. Sozopol, TU – Sofiia, 2015).  
( [3] Varadinova J.,”A methodology for conducting surveys in Universities as regards the quality of learning”, XIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг ’15”, гр. Созопол, 2015. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ - София, 2015г. (XIII Mezhdunarodna nauchna konferenciia “Menidzhmynt i inzhenering ’15”, gr. Sozopol, TU – Sofiia, 2015).   )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките