Научен доклад ID 1822 : 2019/3
СТРОИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕТАПА НА ПРЕХОД – АНАЛИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Руско Вълков, Юри Тодоров

Доклада е изготвен на базата на анализа на програми за обучение в различните учебни заведения в периода на прехода след 90-те години и до днес. Разгледани са общите и различните аспекти и акценти в системите за обучение в гражданските и военни учебни заведения, като основен обект на изследванията и анализите в настоящия доклад е обучението във ВТУ „Т.Каблешков”. Разгледани са различните модели на обучение в периода, анализирани са различни източници, както и реални стойности от пазара на труда в областа на строителството и е направен кратък анализ на строителното висше образование, в новата икономическа обстановка /пазарно стопанство/, в единната европейска система претъпкана с неопределени проблеми, неизвестни решения и неизпитани средства за свързването им са необходими нов тип знания.


строителство висше образование развитиеconstruction higher education developmentРуско Вълков Юри Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Gergova N., Analiz na sastoyanieto na pazara za visshe obrazovanie i merki za povishavane kachestvoto na obrazovatelnata usluga, Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Ustoychivo razvitie na transportnite sistemi“, 2018, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, br. 3, 2018
( [1] Гергова Н., Анализ на състоянието на пазара за висше образование и мерки за повишаване качеството на образователната услуга, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“, 2018, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2018 )

[2] Dimitrov D., Petrova I.,Prouchvane i analiz na razvitieto na transportnata infrastruktura v Balgariya i regiona, Nauchno spisanie „ Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, tom 16, broy 3/1, 2018 , st. № 1603
( [2] Димитров Д., Петрова И.,Проучване и анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България и региона, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, том 16, брой 3/1, 2018 , ст. № 1603 )

[3] Dimitrov D., Zlateva P., Hadzhiev E.,Obshta metodologiya za otsenka na riskovite deynosti v transporta porazhdashti nezhelani sabitiya, Nauchno spisanie „ Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, broy 3, 2009 , st. № 0400
( [3] Димитров Д., Златева П., Хаджиев Е.,Обща методология за оценка на рисковите дейности в транспорта пораждащи нежелани събития, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, 2009 , ст. № 0400 )

[4] Dimitrov D., Hadzhiev E., Tsankov G.,Bezopastnost i zdrave pri rabota v transporta, - tendentsii i nasoki za razvitie na profesionalnoto obuchenie, Nauchno spisanie „ Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, broy 3, 2007 , st. № 0139
( [4] Димитров Д., Хаджиев Е., Цанков Г.,Безопастност и здраве при работа в транспорта, - тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, брой 3, 2007 , ст. № 0139 )

[5] Lepoev M., Razvitieto na BDZh EAD i DP NKZhI i myastoto im v usloviyata na pazarna ikonomika, sp. „Zhelezopaten transport” br. 1/2012, str. 16-19
( [5] Лепоев М., Развитието на БДЖ ЕАД и ДП НКЖИ и мястото им в условията на пазарна икономика, сп. „Железопътен транспорт” бр. 1/2012, стр. 16-19 )

[6] Lepoev M., Tasev Y., Vazpitanitsi na UASG – osnoven faktor za razvitieto na balgarskite zheleznitsi- Mezhdunarodna yubileyna nauchna konferentsiya 75 godini UASG – 01-03.11.2017 , Sofiya
( [6] Лепоев М., Тасев Й., Възпитаници на УАСГ – основен фактор за развитието на българските железници- Международна юбилейна научна конференция 75 години УАСГ – 01-03.11.2017 , София )

[7] Manov.V. Marinov M., Balgarskoto visshe obrazovanie - ikonomicheski aspekti i prioriteti v protsesa na prisaedinyavane. Sofiya 2004g.
( [7] Манов.В. Маринов М., Българското висше образование - икономически аспекти и приоритети в процеса на присъединяване. София 2004г. )

[8] Tasev Y., Lepoev M., Kachestvenite kadri - prioritet na zheleznitsite, sp. „Zhelezopaten transport” br. 9/2008, str. 12-14
( [8] Тасев Й., Лепоев М., Качествените кадри - приоритет на железниците, сп. „Железопътен транспорт” бр. 9/2008, стр. 12-14 )

[9] Gergova N., The Mechanisms of higher Education Public regulation in Bulgaria, MEST, (Management, Education, Science&Society Technology) Journal ,JEL Category: 123, 125, Serbia, 2018, ISSN 2334-7058

[10] Dimitrov V., Design and Setting up of a Laboratory Drive System with Remote monitoring and Control, Acad. Jounal „Information Technologies and Control”, 2/2017, рр.25-30, De Gruyter, DOI:10.1515/ itc -2017-0024

[11] Dimitrova E., Dimitrov V., Contemporary Trends for Increasing the Reliability of the SCADA system Communication Level, 51-st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, June 28-30. 2016, Proceeding, ISBN 978-9989-786-78-5, pp. 115-118

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките