Научен доклад ID 1821 : 2019/3
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ УМЕНИЯ ПРИ ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО – ПО ПРИМЕРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Миланка Богавац, Зоран Чекеревац, Людмила Пригода

Във време на дигитализация на икономическите процеси, ролята на образованието е от изключителна важност. Това не само означава да се придобият знания за работа с компютър, а да се получат управленски умения, които да позволяват извършването на икономически дейности в една нова среда. Тези умения са от изключителна важност за спечелването на конкурентно предимство. В процеса на обучение малките и средни предприятия (МСП) могат да бъдат доставчици или потребители на услугата. В практиката се среща повече първия случай, който е анализиран в детайли с цел МСП да се развиват. За целите на изследването са проучени 226 МСП от Сърбия, Словакия и Русия, като е оценена тяхната икономическа дейност от гл. т. на интернет технологиите. Като първи критерий за изследване на цифровите умения е избран брой на МСП от извадката, чиито служители притежават висше икономическо или техническо образование. Резултатите показват, че около три-четвърти от МСП имат по един служител, който е завършил икономическа или техническа специалност. По-малко от половината МСП имат поне един служител, завършил STEM. Както се очаква най-голям процент се наблюдава при компаниите със среден размер, като делът на МСП с най-много наети IT специалисти съответства на размера на предприятията. Като други показатели са взети също така делът на служителите, завършили средно образование по интернет технологии, делът на завършилите програмиране, дали МСП са организирали IT обучителни курсове през последните три години. Анализирани са различни форми на обучение при МСП.


образование дигитализация транспорт логистика МСП дигитални умения интернет на нещата.education digitization transportation logistics SMEs digital skills IoT IIoTМиланка Богавац Зоран Чекеревац Людмила Пригода

BIBLIOGRAPHY

[1] eft, The Internet of Things (IoT) in Supply Chain and Logistics - 2016 Research Findings, AT&T and EFT, 2016.

[2] Z. Cekerevac, L. Prigoda, and J. Maletic, ”Blockchain Technology and Industrial Internet of Things in the Supply Chains,” MEST Journal, vol. 6, no. 2, pp. 39-47, 15 July 2018.

[3] F. Tracy, ”The top 5 industrial IoT use cases,” 19 04 2017.

[Online] Available: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-thing...

[4] Z. Čekerevac, S. Matic and D. Djuric, ”ITGfdc-1 Fuel Dispenser Control System as the Technical Solution for Preventing of Non-Authorized Fuel Tanking,” in 11th International Scientific Conference devoted to Crises Situations Solution in Specific Environment, Žilina, 2006.

[5] Z. Čekerevac, S. Matić, D. Đurić, D. Čelebić and Z. Dvorak, ”SDD ITG ”Smart Shelf” RFID rešenje za inventarisanje robe na udaljenim policama,” IMK-14 Istraživanje i razvoj, pp. 47-52, 2010.

[6] P. Pavlou and O. El Sawy, ”From IT Leveraging Competence to Competitive Advantage in Turbulent Environments: The Case of New Product Development,” Information Systems Research, vol. 17, no. 3, p. 198–227, 2006, 2010.

[7] A. Bharadwaj, O. Sawy, P. Pavlou, and N. Venkatraman, ”Digital Business Strategy: Towards a Next Generation of Insights,” MIS Quarterly, vol. 37, no. 2, pp. 471-482, 2013, 06.

[8] M. B. Mettling, ”Transformation numérique et vie au travail,” Paris, 2015.

[9] J. Harland, S. Straw, E. Stevens, and A. Dawson, ”Exploring the engagement of STEM SMEs with education: Key Findings Research Summary,” nfer, Slough, Berkshire, 2012.

[10] I. Hamburg, ”Improving Young Entrepreneurship Education and Knowledge Management in SMEs by Mentors,” World Journal of Education, vol. 4, no. 5, pp. 51-57, 2014.

[11] G. W. Meijer, J. Weiss, T. Hogg, D. Ladikos, L. Lähteenmäki, R. Fernández, D. Rossi, A. Sebok, L. Ahrné, B. McKenna and H. d. Vries, Making Research and Innovation work for SMEs in the Food and Drink Sector, Brussels: ETP ‘Food for Life’, 2018.

[12] D. Audretsch and E. Lehmann, The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in An Era of Global Turbulence, Oxford: Oxford University Press, 2016.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките