Научен доклад ID 1814 : 2019/3
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

Ангелина Христова Миликина

Четвърта индустриална революция, звучи до голяма степен като абстракция, но всички ние усещаме ефекта и върху своето ежедневие. Скоростта на технологичните открития в последните 20 години е безпрецедентна в исторически план. Нещо повече - те засягат почти всяка индустрия в почти всяка държава. Възможностите, които свързването на милиарди хора по света, предоставя са на практика неограничени. Всички те ще бъдат умножени от навлизането на технологии като изкуствения интелект, автономните устройства, триизмерното принтиране и нанотехнологиите в масова употреба. Съвременните дигитални технологии, ускоряват развитието и на железопътния транспорт в развитите индустриални държави, но има съществено отражение и върху Българската железница. Целта на доклада е да се очертаят основните тенденции в развитието на железопътния бизнес в България, като резултат от ускорената дигитализация. За целите на емпиричното изследване на железопътния бизнес, са използвани методите на сравнение, абстракция, обобщение и класификация.


дигитализация железопътен транспорт индустрия 4.0 бизнес модели икономическа ефективностdigitization rail transport industry 4.0 business models economic efficiencyАнгелина Христова Миликина

BIBLIOGRAPHY

[1] Michael Rüßmann, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manuela Waldner, Jan Justus, Pascal Engel, and Michael Harnisch, Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, Boston Consulting Group 2015 , https://www.bcg.com/publications/2015/engin...

[2] V.V. Gaievskiy, “INDUSTRY 4.0” in the transport industry: call to action, Article for the international technical and economic magazine “Ukrainian Railroad” №5 (59) May 2018.

[3] V.A.Vasilev, Upravlenie na transportni sistemi, Izd.Stopanstvo - UNSS Sofiya, ISBN 954-494-615-2, 2004
( [3] В.А.Василев, Управление на транспортни системи, Изд.Стопанство - УНСС София, ISBN 954-494-615-2, 2004 )

[4] O.Gasman, K.Frankenberger, M.Shik, Biznes-modeli /55 luchshih shablonov/, izd. Alpina, Moskva 2016
( [4] О.Гасман, К.Франкенбергер, М.Шик, Бизнес-модели /55 лучших шаблонов/, изд. Альпина, Москва 2016 )

[5] International railway research board, A global vision for railway development, ISBN 978-2-7461-2449-3 International union of railways (UIC) - Paris, 2015 https://www.shop-etf.com/en/a-global-vision...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките