Научен доклад ID 1811 : 2019/3
ПОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

Калина Балева

Транспортната политика е една от първите самостоятелно дефинирани политики на ЕС основите, на която са заложени още в Договора от Рим (Договор за създаване на Европейската икономическа общност – ЕИО) и чието правно основание се предоставя от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Общите основни цели на транспортната политика на ЕС (изграждане на единен транспортен пазар, либерализация на транспортните пазари, създаване на трансевропейски транспортни мрежи и развитие на модела за „устойчива мобилност“), както и степента на тяхното постигане обуславят специфични цели и насоки за развитието на отделните видове транспорт.

В доклада е направен резюмиран аналитичен преглед на историческото развитие на авиационната политика на ЕС в контекста на транспортната политика на общността. Разгледани са процесът, регулаторните мерки, правилата за функиониране и резултатите от създаване на единен пазар за въздушен транспорт в Европа.

Идентифицирани и систематизирани са съществуващите проблеми и предизвикателства в развитието на авиационните услуги. Представени са основните стратегически насоки за запазване на конкурентоспособността на въздухоплаването в ЕС и постигане на водеща роля в международното въздухоплаване чрез създаване на световен модел за устойчиво въздухоплаване с европейски стандарти.


обща транспортна политика авиационна политика на ЕС единен пазар за въздушен транспортcommon transport policy EU transport policy single air transport marketКалина Балева

BIBLIOGRAPHY

[1] Dogovor za funktsionirane na evropeyskiya sayuz, Lisabon, 2007g.
( [1] Договор за функциониране на европейския съюз, Лисабон, 2007г. )

[2] Reshenie na Sada po delo 13/83 Evropeyski parlament sreshtu Savet na Evropeyskite obshtnosti po delo (22.05.1985 g.)
( [2] Решение на Съда по дело 13/83 Европейски парламент срещу Съвет на Европейските общности по дело (22.05.1985 г.) )

[3] White paper. The future development of the common transport policy, Eurepean Comission COM(1992)0494

[4] Dogovor za sazdavane na Evropeysiya sayuz, Maastriht, 1993g.
( [4] Договор за създаване на Европейсия съюз, Маастрихт, 1993г. )

[5] WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide, European Commission, Brussels 2001, (COM(2001)0370)

[6] BYaLA KNIGA Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite, Bryuksel 2011g. COM(2011)0144)
( [6] БЯЛА КНИГА Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, Брюксел 2011г. COM(2011)0144) )

[7] Konventsiya za mezhdunarodno grazhdansko vazduhoplavane, Chikago, 1944g.
( [7] Конвенция за международно гражданско въздухоплаване, Чикаго, 1944г. )

[8] Commission Staff Working Paper on preparing a deployment strategy for single Eropean Sky technological pillar, European Commission, Brussels 2010

[9] The European transport policy: Its main issues, Marco Ponti, Andrea Boitani, Francesco Ramella Case Studies on Transport Policy, Volume 1, Issues 1–2, July–December 2013, Pages 53-62Volume 1, Issues 1–2, July–December 2013, Pages 53-62

[10] Vazdushniyat transport v Balgariya, Hristina Nikolova, Izdatelski kompleks-UNSS, 2017g.
( [10] Въздушният транспорт в България, Христина Николова, Издателски комплекс-УНСС, 2017г. )

[11] Strategiya za vazduhoplavaneto v Evropa, 2015g., Evropeyska komisiya COM(2015) 598 final
( [11] Стратегия за въздухоплаването в Европа, 2015г., Европейска комисия COM(2015) 598 final )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките