Научен доклад ID 1810 : 2019/3
РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР

Георги Димитров

В настоящото изследване се анализира развитието на железопътния транспорт в България след 2002 година, когато с приемането на нов закон за железопътния транспорт се дава началото на либерализацията в сектора. Съгласно този закон тогавашната Национална компания „Български държавни железници“ бе разделена на две отделни предприятия „Български държавни железници“ ЕАД (сега Холдинг БДЖ ЕАД) и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (сега ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“), с което се осъществи необходимото разделение между експлоатационната дейност и управлението на железопътната инфраструктура и се даде възможност за навлизането на частния капитал в монополизираната от държавата до този момент превозна дейност в областта на железопътния транспорт.

Продължителността на разглеждания шестнадесет годишен период позволява, да се очертаят състоянието и основните тенденции в развитието на пътническия и товарен железопътен транспорт в България. Търсенето на пътнически и товарни железопътни превози е отчетено, чрез показателите брой превозени пътници, количество на превозените товари, извършена пътническа и товарна превозна работа, а предлагането на превози, чрез показателя брой лицензирани железопътни превозвачи.

Основната цел на изследването е на базата на установени тенденции в развитието на железопътния транспорт в България да се изведат конкретни насоки и препоръки за бъдещото му устойчиво развитие в условията на либерализиран транспортен пазар.


железопътни превози либерализиран транспортен пазар лицензирани железопътни превозвачи.rail transport liberalized transport market licensed railways.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Godishen doklad za deynostta na Izpalnitelna agentsiya „Zhelezopatna administratsiya”, IA „ZhA”, 2018
( [1] Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, ИА „ЖА”, 2018 )

[2] Nikolova, Hr., Transportniyat pazar v Balgariya – sastoyanie i perspektivi za razvitie, UI „Stopanstvo“, 2010
( [2] Николова, Хр., Транспортният пазар в България – състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство“, 2010 )

[3] Arnaudov, B., Safety of railway transportation in Bulgaria, „Mechanics, Transport, Communications”, volume 16, issue 3/1, pp. III-172 – III-175, 2018

[4] Georgiev, M., Razvitie na zhelezopatniya transport v Balgariya, „Infrastruktura: biznes i komunikatsii”, Izdatelski kompleks-UNSS, str. 164 – 172, 2017
( [4] Георгиев, М., Развитие на железопътния транспорт в България, „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, Издателски комплекс-УНСС, стр. 164 – 172, 2017 )

[5] Gatovski, I., Nasoki za povishavane kachestvoto na transportnite uslugi pri prevoza na patnitsi v gradska sreda, sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 16, br.3/1, str. III-166 – III-171, 2018
( [5] Гътовски, И., Насоки за повишаване качеството на транспортните услуги при превоза на пътници в градска среда, сп. „Механика, транспорт, комуникации”, том 16, бр.3/1, стр. III-166 – III-171, 2018 )

[6] Statisticheski godishnik 2004-2019, NSI, http://www.nsi.bg/
( [6] Статистически годишник 2004-2019, НСИ, http://www.nsi.bg/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките