Научен доклад ID 1806 : 2019/3
ПРОЦЕСЪТ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Петя Коралова - Ножарова

Основната цел на настоящия доклад е да се изследва значението на процеса на дигитализация за развитието на транспортния сектор в страната. Проучването е направено въз основа на степента на въвеждане на системата от интелигентни транспортни системи и тяхното хармонизиране по видове транспорт.

В доклада ще се използват методите на анализ и синтез. Те ще послужат да се очертаят ползите от подобряване на процеса на електронен обмен на данни между комуникационните и информационни приложения между превозните средства в сухоземния, воден и въздушен транспорт. Ще се очертаят силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитието на транспортния сектор в зависимост от приложението и експлоатацията на интелигентни транспортни системи.

Значението на публикацията се определя от следното: Първо, ще се направи връзка между процеса на дигитализация и икономиката на транспорта, както и ще се очертаят възможностите за преминаване към Индустрия 4.0. Второ, ще се оценят икономическите, социални и екологични ефекти за развитието на транспортния сектор в резултат на неговата дигитализация. Трето, ще се оцени до колко въпросът за дигитализация на транспортния сектор е разгледан в стратегическите документи и национални политики, очертаващи насоките да развитие на транспортната система на България до 2030 г.


дигитализация интелигентни транспортни системи; транспортен сектор.digitalization intelligent transport systems; transport sector.Петя Коралова - Ножарова

BIBLIOGRAPHY

[1] IRU, Digitalization is transforming industry, https://www.iru.org/system/files/IRU - Digitisation fact sheet.pdf, accessed on 04.07.2019,

[2] World Maritime University, Transport 2040: Automation, Technology, Employment – The Future of Work, Reports.58, p. 15, https://commons.wmu.se/lib_reports/58,

[3] Apostolov, V., „Industrialni otnosheniya“, Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2018 g.
( [3] Апостолов, В., „Индустриални отношения“, Издателски комплекс – УНСС, София, 2018 г. )

[4] European Commission, A Digital Single Market Strategy for Europe, Brussels, 2015, file:///C:/Users/VTU User/Desktop/monograph_Planning/digital_ingle_market.pdf,

[5] Commission of the European Communities, “Communication from the Commission – Freight Transport Logistics Action Plan”, Brussels, 2007 г.,

[6] European Commission, A European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility, Brussels, 2016, file:///C:/Users/VTU User/Desktop/monograph_Planning/com20160766_en_digitalisation.pdf,

[7] European Commission, “Europe on the Move”, Brussels, 2017 г., https://ec.europa.eu/commission/news/europe...

[8] MTITS, “Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g.“, Sofiya, 2017 g. http://www.optransport.bg/upload/docs/Integ...
( [8] МТИТС, “Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“, София, 2017 г. http://www.optransport.bg/upload/docs/Integ... )

[9] Alassane, N.,et.al, “COMPRIS – Report on Socio-economic assessment of RIS” 2006, Brussels, стр. 24

[10] European Parliament, Directive 2005/44/EC on harmonized river information services (RIS) on inland waterways in the Community, Official Journal of the European Union, 2005.

[11] European Parliament, Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of intelligent transport systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport, Official Journal of the European Union, 2010.

[12] IRU, eTIR: Towards paperless cross-border trade, UNECE, 2016

[13] IRU, MaaS: Mobility as a Service, Innovation, https://www.iru.org/innovation/maas, accessed on 10.07.2019

[14] ERTMS, facts and figures, deployment statistics, http://www.ertms.net/?page_id=58, 2019, accessed on 10.07.2019

[15] DP „RVD“, Aeronavigatsionno obsluzhvane. Razgrashtane na SESAR
( [15] ДП „РВД“, Аеронавигационно обслужване. Разгръщане на SESAR )

[online], dostapno na https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/me...
( [online], достъпно на https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/me... )

[16] European Parliament, Directive 2009/17/EC on establishing a Community vessel traffic monitoring and information system, Official Journal of the European Union, 2009, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките