Научен доклад ID 1804 : 2019/3
АНАЛИЗ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Даниела Тодорова, Явор Георгиев, Красимир Кръстанов, Нина Гергова

В настоящата разработка се характеризира състоянието на пътната инфраструктура на страната ни, като вниманието основно е насочено към прилаганите такси за платено ползване на пътищата и необходимостта от постигне максимална полза при събиране на такси.

Разглеждат се принципите на действие на съществуващата до края на 2018 г. система за заплащане на пътна такса и въведената от началото на годината смесената система за таксуване. Отчитат се спецификите при извършване на транспортна дейност за различните категории превозни средства.

Оценяват се таксите за ползването на платената пътна мрежа и се разглеждат възможностите за финансиране на пътната инфраструктура. Тези средства оказват пряко влияние за повишаване качеството на транспортната услуга в областта на пътната инфраструктура.

Пътната инфраструктура формира собствени приходи основно чрез винетна система, таксите за специално ползване на републиканските пътища, като и пътен данък за общинските пътища. Но тези средства са крайно недостатъчни за развитие на пътната мрежа и се използват основно за покриване на разходите за нейната поддръжка.

Именно поради недостигът на финансови средства се търсят възможности за увеличаване на собствените приходи. Такава възможност дават системите за таксуване и най-вече въвеждането на ТОЛ системата.


такси пътна инфраструктура разходи транспортна услугаcharges road infrastructure costs transportation services.Даниела Тодорова Явор Георгиев Красимир Кръстанов Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Agentsiya „Patna infrastruktura“, www.api.bg/
( [1] Агенция „Пътна инфраструктура“, www.api.bg/ )

[2] BYaLA KNIGA - Patna Karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite , Evropeyska komisiya, 2011 g. https://publications.europa.eu/bg/publicati...
( [2] БЯЛА КНИГА - Пътна Карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите , Европейска комисия, 2011 г. https://publications.europa.eu/bg/publicati... )

[3] Direktiva 1999/62/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 17.06.1999 g. otnosno zaplashtaneto na taksi ot tezhkotovarni avtomobili za izpolzvane na opredeleni infrastrukturi., OJ L 187, 20.7.1999. https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baz...
( [3] Директива 1999/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури., OJ L 187, 20.7.1999. https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baz... )

[4] Direktiva 2004/52/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 29.04.2004 g. za operativnata savmestimost na elektronni sistemi za patno taksuvane v Obshtnostta., OJ L 166, 30.04.2004 https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baz...
( [4] Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността., OJ L 166, 30.04.2004 https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baz... )

[5] Doklad na Ministara na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata za priemaneto na Byudzhet 2019 g., https://www.mtitc.government.bg/bg/category...
( [5] Доклад на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемането на Бюджет 2019 г., https://www.mtitc.government.bg/bg/category... )

[6] Zakon za darzhavniya byudzhet na R. Balgariya za 2019 g, (obn., DV. br. 103 ot 2018 g.)
( [6] Закон за държавния бюджет на Р. България за 2019 г, (обн., ДВ. бр. 103 от 2018 г.) )

[7] Zakon za patishtata, dop. (Obn. DV. br.105 ot 18 Dekemvri 2018g.)
( [7] Закон за пътищата, доп. (Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.) )

[8] Integrirana transportna strategiya do 2030 g., https://www.mtitc.government.bg/.../integri...
( [8] Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г., https://www.mtitc.government.bg/.../integri... )

[9] Natsionalen statisticheski institut – www.nsi.bg
( [9] Национален статистически институт – www.nsi.bg )

[10] Strategiya za razvitieto na patnata infrastruktura v Republika Balgariya 2016 – 2022 g., www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx
( [10] Стратегия за развитието на пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022 г., www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx )

[11] Yotsov, I. Globalnata logistika v konteksta razvitieto na kontseptsiyata za izgrazhdane na ikonomicheski koridori, Ikonomika i ikonomicheska teoriya: problemi i vzaimodeystviya, Nauka i ikonomika – Ikonomicheski universitet – Varna, 2017, ISBN 978-954-21-0951-8, str.255-264
( [11] Йоцов, И. Глобалната логистика в контекста развитието на концепцията за изграждане на икономически коридори, Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Наука и икономика – Икономически университет – Варна, 2017, ISBN 978-954-21-0951-8, стр.255-264 )

[12] Yotsov, I. Usloviya za razvitie na ikonomicheskite koridori v Evraziya: myasto i rolya na republika Balgariya pri realiziraneto na kontseptsiyata za izgrazhdane na ikonomicheski koridori // Varna: E-Litera Soft, 2018
( [12] Йоцов, И. Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия: място и роля на република България при реализирането на концепцията за изграждане на икономически коридори // Варна: Е-Литера Софт, 2018 )

[13] Boyan Mednikarov, Siyana Lutzkanova, Ivo Yotsov. Overview on some political aspects for Bulgaria in the context of the new Eurasian economic corridors, Global perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2017/10, ISBN 978-954-8991-95-7, pp. 426-438

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките