Научен доклад ID 1803 : 2019/3
ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИЯ ВЪЗДУШНО-ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР

Тонко Петков, Йовко Йоцев, Валентина Станева

За целите на предложения анализ пазарът на въздушно-транспортните услуги включва обемите на пътникопотока до и от българските летища, товарооборотът през летищата и размерът на обслужените от доставчика на аеронавигационно обслужване движения на въздухоплавателни средства.

Оценен в натура е размерът на отделните сегменти на пазара и са анализирани тенденциите за развитието им. Направена е класификация на факторите, оказващи въздействие върху пазара, както и анализ на степента на тяхното влияние на базата на експертни оценки.

Направен е опит за анализ на възможностите и рисковете, свързани с развитието на пазара на отделните сегменти, вкл. във връзка с осигуряване на потребния капацитет на обслужващата инфраструктура.

Класифицирани са основните участници на пазара на въздушни пътнически превози. Разглежда се устойчивостта на мотивацията на всеки един от типовете превозвачи по отношение на навлизане, оставане/разширяване и напускане на пазара.

Изследвано е сезонното разпределение на пътникопотоците с оглед оценка на възможностите за установяване на устойчиво развитие на въздушния транспорт и използването на инфраструктурата.

Разгледана е стабилизиращата роля на допълнителните приходи на авиокомпаниите и техния принос към създаването на среда, способстваща разширението на пазара на въздушни пътнически превози от и до България.


пазар на въздушно-транспортните услуги структура на услугите общи тенденции потенциални цели факторен анализ допълнителни приходи на авиокомпаниитеair transport services market services structure general trends potential targets factor analysisТонко Петков Йовко Йоцев Валентина Станева

BIBLIOGRAPHY

[1] GD „GVA“: //http.caa.bg/ Statistika
( [1] ГД „ГВА“: //http.caa.bg/ Статистика )

[2] Naredba za taksite za izpolzvane na letishtata za obshtestveno polzvane i za aeronavigatsionno obsluzhvane v Republika Balgariya (Obn. DV., br. 2 ot 1999 g., posl. izm. i dop. DV., br. 20 ot 2018 g.)
( [2] Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ., бр. 2 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 20 от 2018 г.) )

[3] GFO na „Letishte Sofiya“ EAD, 2017 g., iztochnik: Targovski registar
( [3] ГФО на „Летище София“ ЕАД, 2017 г., източник: Търговски регистър )

[4] T. Petkov, Y.Yotsev. Nyakoi problemi na invaziyata na niskorazhodnite prevozvachi na balgarskiya pazar/Mehanika, transport i komunikatsii, tom 16/br.3/1, 2017 g., s. III-1 –III-6
( [4] Т. Петков, Й.Йоцев. Някои проблеми на инвазията на нискоразходните превозвачи на българския пазар/Механика, транспорт и комуникации, том 16/бр.3/1, 2017 г., с. III-1 –III-6 )

[5] V.Staneva, T.Petkov.. Model za osiguryavane prozrachnost na razhodite po nazemno obsluzhvane i letishtnite taksi./Mehanika, transport i komunikatsii, br. 3, part 1,2011 , s.III-7-III-15
( [5] В.Станева, Т.Петков.. Модел за осигуряване прозрачност на разходите по наземно обслужване и летищните такси./Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, part 1,2011 , с.III-7-III-15 )

[6] T.Petkov, Sv. Stanulov, Y.Yotsev. Aktualen obzor na balgarskata aviatsionna industriya (letishtni deynosti)/ Mehanika, transport i komunikatsii, tom 13/br.3/1, 2015 g., s. III-63 –III-78
( [6] T.Петков, Св. Станулов, Й.Йоцев. Aктуален обзор на българската авиационна индустрия (летищни дейности)/ Механика, транспорт и комуникации, том 13/бр.3/1, 2015 г., с. III-63 –III-78 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките