Научен доклад ID 1802 : 2019/3
ЗА НОВИЯТ ПОДХОД ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Емилия Вайсилова

Безспорен е фактът, че световната икономика бележи бурно развитие и все повече нарастват мащабите на дейността на транснационалните и многонационалните компании. Налице е разрастване на задграничната инвестиционна дейност. Това явление поражда необходимостта от уеднаквяване отчетността на компаниите, независимо от това дали изготвят финансовите си отчети на база на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или на база Американските Общоприети счетоводни принципи (АОСП).

Към настоящия момент все още съществуват значителни различия между тези две бази за изготвяне на финансови отчети. Това води до доста несъответствия и трудности при сравняване на дружества, използващи различните счетоводни рамки. Смята се, че нито една от тези бази за финансово отчитане не е приспособена към новата реалност. Поради този факт, постепенно се предприемат стъпки в посока уеднаквяване на някои правила. След дългогодишна съвместна работа на Съвета по финансово-счетоводни стандарти (СФСС) на САЩ и Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС), през 2014 г. се появи първият стандарт, който напълно интегрира счетоводните решения на двете счетоводни системи – МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти.

Целта на настоящата разработка е да се проследят промените произтичащи от новия стандарт, на база сравнителен анализ с отменените разпоредби относно приходите и същевременно да се представят ключовите аспекти на новото признаване на приходите от продажби.


транспортно предприятие приходи признаване и оценяване на приход договори с клиенти.transportation company revenue revenue recognition and valuation customer contracts.Емилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Brezoeva, B.,Noviyat mezhdunaroden standart za prihodite MSFO 15 Prihodi ot dogovori s klienti. https://www.tita.bg/free/accounting/527
( [1] Брезоева, Б.,Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти. https://www.tita.bg/free/accounting/527 )

[2] Godishen finansov otchet za 2018 g. na BDZh „Tovarni prevodi“ EOOD
( [2] Годишен финансов отчет за 2018 г. на БДЖ „Товарни преводи“ ЕООД )

[3] Mezhdunaroden standart za finansovo otchitane 15 – Prihodi ot dogovori s klienti.
https://audit-bg.com/
( [3] Международен стандарт за финансово отчитане 15 – Приходи от договори с клиенти. https://audit-bg.com/ )

[4] Publichno izyavlenie otnosno MSFO15. https://www.esma.europa.eu/
( [4] Публично изявление относно МСФО15. https://www.esma.europa.eu/ )

[5] Prihodi ot dogovori s klienti. https://www.pwc.bg/bg/publications/assets/ ...
( [5] Приходи от договори с клиенти. https://www.pwc.bg/bg/publications/assets/ ... )

[6] Reglament (ES) 2017/1987 na Komisiyata ot 31 oktomvri 2017 godina za izmenenie na Reglament (EO) № 1126/2008 za priemane na nyakoi mezhdunarodni schetovodni standarti v saotvetstvie s Reglament (EO) № 1606/2002 na Evropeyskiya parlament i na Saveta vav vrazka s MSFO 15
( [6] Регламент (ЕС) 2017/1987 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с МСФО 15 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките